Norsk Industriutvikling har signert kontrakt med Rambøll for teknisk rådgiving i planlegging av bygg og infrastruktur for etableringen av batterifabrikken til Elinor Batteries.  Bak fra venstre: Bård Sandberg (prosjektleder Rambøll), John Kenneth Selven (direktør Industri, Rambøll), og Dorte Bae Solvang (prosjektleder Norsk Industriutvikling). Foran: Bjørn Tore Landsem (direktør Bygg Rambøll), og Arne Fredrik Lånke (daglig leder Norsk Industriutvikling). Foto: Rambøll

Norsk Industriutvikling har signert kontrakt med Rambøll for teknisk rådgiving i planlegging av bygg og infrastruktur for etableringen av batterifabrikken til Elinor Batteries. Bak fra venstre: Bård Sandberg (prosjektleder Rambøll), John Kenneth Selven (direktør Industri, Rambøll), og Dorte Bae Solvang (prosjektleder Norsk Industriutvikling). Foran: Bjørn Tore Landsem (direktør Bygg Rambøll), og Arne Fredrik Lånke (daglig leder Norsk Industriutvikling). Foto: Rambøll

Norsk Industriutvikling inngår kontrakt med Rambøll

Norsk Industriutvikling som utvikler den grønne industriparken Eiktyr i Orkland kommune har valgt Rambøll til teknisk rådgiving i planlegging av bygg og infrastruktur for etableringen av batterifabrikken til Elinor Batteries.

Norsk Industriutvikling har i tillegg til utvikling av tomten ansvar for å planlegge veier, bygg og annen infrastruktur i forbindelse med batteriprosjektet. Fredag 24. mars signerte de kontrakt med Rambøll Norge AS.

– Vi valgte Rambøll etter en tilbudskonkurranse som har pågått siden før jul, sier prosjektleder for Eiktyr Industripark, Dorte Bae Solvang, i en pressemelding. Hun peker på at det er en helhetsvurdering som ligger til grunn for valget, der det har veid tungt at Rambøll har omfattende erfaring med industrietableringer, herunder også nettopp anlegg for batteriproduksjon.

– Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn for valget, der det har veid tungt at Rambøll har omfattende erfaring med industrietableringer, herunder også nettopp anlegg for batteriproduksjon. Norsk Industriutvikling vil skape et av Norges største nye grønne nærings- og industriområdergjennom Eiktyr, og det er inspirerende å få være med gjennom etableringen av bygg og infrastruktur for Elinor Batteries, sier Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg i Rambøll Norge, i en melding.

– Med denne kontrakten når vi en ny milepæl. Dette innebærer en vesentlig styrking av laget vårt både med tanke på kompetanse og kapasitet, og betyr at vi nå er klare til å gi gass for å nå målsettingen om å starte bygging slik at et fabrikkbygg kan stå klart i 2026, sier Arne Fredrik Lånke, daglig leder i Norsk Industriutvikling, i meldingen.