Daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening. Foto: Mikkel Moe, Tekna

Norsk Betongdag i ny drakt – bredder seg ut

– Vi har gjort noen offensive grep for å gjøre Norsk Betongdag attraktiv og mer aktuell for en større bredde av både betong- og byggebransjen, sier daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening. Bærekraft og samfunnsbygging er temaet.

Norsk Betongdag blir 22.-24. oktober arrangert for 48. gang. I år går arrangementet av stabelen ved Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

– Norsk Betongdag kommer i år i ny drakt, det er mange som bør ta en titt på programmet, sier daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening til Byggeindustrien.

Vil treffe en større bredde

Hagby sier at Norsk Betongdag nå gjør offensive grep for at arrangementet skal treffe en større bredde i betong- og byggebransjen. Hun legger ikke skjul på at Betongforeningen har en klar målsetning om å tiltrekke seg en større andel av ledere i byggenæringen til årets arrangement enn det som har vært tilfelle tidligere.

Teamet for Betongdagene 2019 er «Betong – en bærekraftig samfunnsbygger». Arrangementet starter med en ekskursjon til Grilstadfjæra og Ranheimsfjæra i Trondheim hvor en ny bydel vokser frem.

For dag to blir det en rekke spennende foredrag med innlegg fra blant andre Grethe Bergly i Multiconsult, Hanne Rønneberg i Sintef Community og Rolf Thorsen fra Selvaag Bolig. Noen av prosjektene som blir løftet frem er blant annet utbyggingen av Deichmanske bibliotek, den unike undervannrestauranten Under og Zero Emission Neighbourhoods-prosjektet. Midt på dagen blir det en felles sesjon med Teknologidagene med hovedtema marine konstruksjoner.

– Verdifullt med mål å strekke seg etter

Miljø og bærekraft står naturlig høyt på agendaen i betongbransjen.

– Det gjøres mye arbeid i betongbransjen for at vi skal kunne bygge grønnere. Det er allerede gjort mye på lavkarbonbetong, og det som tidligere var å regne som ambisiøse krav med hensyn til CO2-avtrykk er nå å regne som bransjestandard. Det er også igangsatt sammenlikningsstudier, og Betongelementforeningens ferske rapport der klimagassavtrykk for ulike bærekonstruksjoner sammenlignes har fått mye oppmerksomhet. Med slike studier får man konkrete tall å forholde seg til, og mål å strekke seg etter, og det er svært verdifullt, sier Hagby.

– Kan betong bli et fullverdig bærekraftig materiale?

– Hvis du tenker på om betong kan bli et nullutslippsmateriale, så vil dette bli diskutert på konferansen, blant annet i et foredrag fra Kjell Skjeggerud fra Norcem. Han vil blant annet snakke om hvorfor karbonfangst er viktig for betongbransjen og at utviklingen som gjøres på området kan få betydning for hele verden, sier Hageby.

Karbonfangst er ingen sovepute

Hun påpeker at arbeidet med karbonfangst ikke kan bli en sovepute for betongbransjen.

– Byggenæringen må tenke på miljø og klimagassforbruk i alle faser av byggingen. Hvis man for eksempel bygger en konstruksjon med levetid på 100 år i stedet for 50 år, halveres klimagassutslippet. For å oppnå en mest mulig bærekraftig konstruksjon må man tenke både design, materialoptimalisering og levetid. Dette er særlig tema på siste dag av konferansen. Det er mye spennende som rører seg i prosjektene som vi kommer til å høre mer om på Norsk Betongdag, sier hun.

– Det er en kjensgjerning at betongindustrien globalt står for en stor andel av globale klimagassutslipp. Står betongbransjen overfor en omdømmeutfordring?

– Betong er et nyttig og nødvendig materiale som samfunnet trenger mye av. Fordi samfunnet trenger mye byggemateriale og betong ofte er det mest hensiktsmessige materialet å bruke, betyr det at både betong- og byggenæringen har et ansvar for å gjøre materialet så godt og miljøvennlig som mulig. Det er oppløftende å se at hele samfunnet tenker annerledes og med en annen ansvarlighet med hensyn til klima og miljø enn vi har gjort de siste 50 årene, sier Hageby.

Norsk Betongdags tredje dag er delt opp i tre parallelle sesjoner. Her bli temaene «Design for bærekraft», «Materialutvikling for bærekraft» og «Hvordan bygge grønnere».

– Totalt har vi over 30 innlegg, og vi tar opp temaer som vil sette en kurs for hele bransjen. Derfor mener jeg Norsk Betongdag er svært relevant for ledere, ingeniører, teknologer og alle betonginteresserte fra rådgivere, produsenter, entreprenører og byggherrer, ja fra alle deler av næringskjeden, fastslår Hagby.

Tidligere har SINTEF/NTNU informasjonsdag vært arrangert i tilknytning til Norsk Betongdag. Slik gjøres det ikke i år, men konferansens siste dag arrangeres i stedet i nært samarbeid med SINTEF/NTNU som bidrar med et bredt spekter av spennende prosjektpresentasjoner under delsesjonene.