Norsk arbeidsliv skifter kurs

Veksten i sysselsettingen i norsk arbeidsliv reduseres. Tre av fire arbeidsgivere forventer ikke å ansette folk i tredje kvartal.

Det viser bemanningsselskapet Manpowers siste internasjonale arbeidsmarkedsbarometer.

- Det er ikke unaturlig at en lang vekstperiode følges av mer moderat vekst, sier konsernsjef Terje Nygaard, i Manpower Norge.

- Vi tror dette henger sammen med utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft og en mer usikker markedsutvikling, sier Nygaard.

Også europeiske arbeidsgiveres forventninger til nyansettelser har gått ned. Likevel er optimismen knyttet til ansettelser i Norge fortsatt en av de sterkeste i Europa.

- Siden Norge har surfet høyest på det gode markedet de siste årene, er det grunn til å tro av vi vil oppleve en sterkere nedgang i nyansettelser enn våre naboland, sier Nygaard.

Åtte av ni bransjer forventer enten nedgang eller ingen endring i nyansettelser. Likevel er arbeidsgivere i alle bransjer fortsatt positive til nyansettelser, ifølge Manpower.