Illustrasjosnfoto: DSV

Norgips satser på tog

Norgips Norge AS ønsker å redusere sine utslipp og øke trafikksikkerheten gjennom en avtale med DSV og CargoNet om overføring av gods fra vei til tog.

Avtalen innebærer frakt av Norgips sine produkter fra produksjonsanlegget i Svelvik til hele landet.

– Tog vil benyttes på alle togstrekninger. Årlig anslås trafikken å utgjøre om lag 1.100 trailerlass. Omleggingen vil bidra til reduserte CO2-utslipp på hele 3.500 tonn hvert år, heter det i en pressemelding.

– Som et ledd i vår bærekraftstrategi ønsker vi å redusere vårt CO2-utslipp gjennom optimalisering av våre transportløsninger. Vi har nå gjennomført en testperiode med veldig gode resultater og har troen på at dette er en god løsning for fremtiden. I tillegg til miljøgevinsten reduserer vi belastningen på norske veier og bedrer dermed trafikksikkerheten, sier Nils Aulie i Norgips. Om de får flyttet omlastingen til Drammen vil de kunne øke transporten på tog ytterligere.

– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med DSV og CargoNet, sier Aulie.

– At Norgips velger å bruke tog fremfor lastebil viser at de tar sitt miljø og trafikksikkerhetsansvar på alvor. Vi er glade for avtalen med Norgips og DSV og gleder oss til et langvarig samarbeid, sier Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet.

– Vi er veldig glade for avtalen, og er stolte av å kunne være en del av dette samarbeidet, sier administrerende direktør, Rune Berg Stiansen i DSV Road AS.