Norgesrekord i energisparing

Huskjøperne i splitter nye Husby Amfi i Stjørdal i Nord-Trøndelag flytter i disse dager inn i leiligheter som er bedre isolert enn andre nybygde boliger, skriver Sintef på sine hjemmesider.

I tillegg har leilighetskomplekset superisolerte vinduer, ventilasjon med effektiv varmegjenvinning og et effektivt varmepumpesystem til oppvarming av tappevann. Det hele styrt av et moderne og brukervennlig web-basert styringssystem. Disse leilighetene sparer 2/3 av energien som går med i en gjennomsnittsbolig. Det er norgesrekord. Riktignok har entreprenøren regnet ut at byggekostnadene ligger seks prosent over det normale. Men dette blir mer enn oppveid av besparelsene knyttet til det lave energiforbruket, sier SINTEF-forsker Tor Helge Dokka, som har vært ekspertrådgiver for energi og inneklima i byggeprosjektet. Leilighetskomplekset består av kompakte bygningskropper på fire til fem etasjer med 56 leiligheter. De klarer seg med et årlig energiforbruk på 70 kilowattimer (kWh) per kvadratmeter. Det normale årsforbruket i norske boliger er ca. 200 kWh per m2. Til oppvarming behøver lavenergileilighetene fattige 18-20 kWh per m2 over året. En femdel av normalen. Her er resepten Energibesparelsene høstes verken på bekostning av inneklima eller komfort, poengterer Dokka. Resepten består av en rekke tiltak: Leilighetskomplekset har mer isolasjon enn vanlig i vegger, golv og yttertak. Vinduene er superisolerende, men slipper mye strålevarme inn fra sola når det er ønskelig. Bygningskroppen har minimalt med luftlekkasjer og kuldebruer. Hver leilighet har et eget ventilasjonsanlegg som tilfører tilstrekkelig frisk luft, men som også gjenvinner 70-80 prosent av varmen i avkastluften. Lavenergi-belysning brukes der det er mulig, både for å redusere elektrisitetsforbruket og unngå overoppvarming. Et grafisk energioppfølgingssystem viser forbruk av varme og strøm til enhver tid, for å ke bevisstheten om energibruken. Når leiligheten er tom, går flere installasjoner over i «hvilemodus». Belysning, kaffetraktere og liknende slår seg av. Ventilasjon reduseres. Til oppvarming av tappevann har planleggerne valgt en løsning som tidligere aldri er brukt til boligformål i Norge. Vannet varmes av ei varmepumpe som utnytter varmen i «gråvann (omfatter alt avløpsvann minus toalettvann). Denne varmekilden gjør varmepumpa ekstra effektiv: En kilowattime elektrisitet gir fem kilowattimer varme.