Administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik. Foto: Norgeshus

Norgeshus inngår avtale med Holte AS om levering av programvare

Norgeshus har inngått avtale med Holte AS om levering av deres tjeneste Holte ByggSøk.

Tjenesten vil bli tilgjengelig for hele kjeden og blir fullt integrert i Norgeshus sitt eksisterende IT-system, melder Norgeshus i en pressemelding.

Ved hovedkontoret er programvaren blitt testet ut for bruk i kjeden, og konklusjonen er at dette helt klart vil være et godt verktøy som alle forhandlerne vil kunne dra stor nytte av.

Ved å benytte Holte ByggSøk mener Norgeshus at forhandlere kan levere søknader på en enklere og mer effektiv måte. Kommunikasjonen opp imot saksbehandlerne i kommunen vil også gå smidigere for seg, noe som igjen vil gi en raskere og sikrere saksbehandling.

Administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik, ser frem til å kunne presentere denne løsningen for forhandlerne i kjeden.

– For optimal utnyttelse av programvaren vil vi i nær fremtid kjøre flere opplæringskurs i regi av Norgeshusskolen sammen med Holte. Vi håper også at enda flere kommuner vil ta i bruk IT-løsninger som vil gjøre dem i stand til å ta imot søknader digitalt, uttaler Båtvik i pressemeldingen.

– Norgeshus er en av de mest fremoverlente digitaliserings-aktørene i norsk byggenæring. Vi har hatt gleden av å sparre tett med Norgeshus rundt digitalisering av nøkkelprosesser ved flere anledninger. At de nå også ønsker å bidra til videreutviklingen av digitale byggesøknadsløsninger, er svært gledelig. Vi føler oss trygge på at resultatet kommer til å bli veldig bra, og at dette vil være til stor nytte for både de som skal sende inn mange søknader, men også for kommunene som skal kunne høste gode data av byggenæringens satsning på digitalisering av byggesaksprosessen, sier administrerende direktør i Holte, Aleksander Bjaaland.