Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

Norges strømflyt til Sverige begrenses

Statnett varsler endringer i driften som vil medføre begrenset kapasitet fra Sør-Norge til Sverige. De vil drive kraftnettet på samme måte som svenskene.

Dette innebærer at man ikke bruker såkalt systemvern for å optimalisere kapasiteten på grensen, noe som igjen innebærer at kapasiteten på eksport fra Østlandet går noe ned, skriver Statnett i en pressemelding.

Svenska kraftnät har tidligere satt begrensninger på kapasiteten mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske området NO1.

Disse begrensningene har sammen med utfordringer i det svenske nettet medført at det gått liten flyt til Østlandet til tross for lavere pris i Sør-Sverige. Samtidig har det i perioder med lik eller lavere kraftpris på norsk side blitt eksportert kraft til Sverige, opplyser Statnett.

Overfor E24 kommunikasjonsdirektør sier Henrik Glette i Statnett at dette ikke er noen form for hevn overfor svenskene siden de har mindre kapasitet mot Norge enn omvendt.

– Nei, slett ikke, vi har et godt forhold til svenskene. Men det har ikke vært symmetri i forholdene i driften, som legger grunnlaget for kapasitetsfastsettelsen. Det ønsker vi nå å rette opp i, sier han.

Svenska Kraftnät har på sin side pekt på at begrensningene i kraftoverføringen til andre land blant annet har oppstått på grunn av utfordringer og flaskehalser internt i det svenske nettet.