Norges idrettshøgskole

Picasa

En av verdens høyest rangerte institusjoner for idrettsutdanning, Norges idrettshøgskole (NIH) har lenge slitt med gamle og utdaterte anlegg. Nå har idrettshøgskolen et bygg som er verdenstoppen verdig.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Undervisning

Bruttoareal: 16.000 kvadratmeter rehab + 1.400 kvadratmeter nybygg

Byggherre: Statsbygg

Generalentreprenør: BundeBygg

Riveentreprenør: Øst-Riv

Betongrehabiliteringsentreprenør: Consolvo

Energibrønnparkentreprenør: Båsum Boring

Rigg- og driftentreprenør: UCO

Kostnadsramme inkl. mva.: 883,2 millioner kroner

ARK/PGK: Arkitektkontoret Nils Tveit

Rådgivere: RIV: MOE | RIE: ECT | RIB: Dr. Techn. Olav Olsen | RIBR: Erichsen & Horgen

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Watt | Ventilasjon: Luftkvalitet | Rørlegger: NTI | Stål: E.K. Mekaniske | Glassfasader: Glass Team | Tekking: Rome-
rike Tak og Membran | Renseanlegg og interiør svømmehall: Processing | Betong: Gråkallen | Tak og beslag: Tak og beslag | Vinduer: F. Bjerke Entreprenør | Betongforsterkere: R.Bygg | Tømrer: Scandicon Byggteknik | Himlinger: Acusto | Kantine-
kjøkken: Metos Norge | Murer: SH-Bygg | Persienner: Drammen Glass | Flis: NTG | Branntetting: Vestfold Brannsikring | Gulv og trapp: AMT Terrasso Sør | Lås og beslag: Lås & Sikring | Byggtapetsering: Oslo Tapet & Gulvbelegg/Gulv og Takteknikk | Fast bygginnredning: FurnNor | Maler: Bygg og Mal | Heis: Orona Norway | Rekkverk: Almesmia | Utomhus: Skaaret Landskap

Med de eldste delene av bygningsmassen nesten 50 år

gamle, var det på høy tid at Norges Idrettshøgskole (NIH) ble trimmet opp til toppnivå. Byggherre Statsbygg har gjennomført rehabiliteringen som en general-
entreprise, bortsett fra riving, betongrehabilitering og bygging av brønnpark, som ble gjennomført i egne kontrakter.

– Siden dette er et stort og komplisert rehabiliteringsprosjekt, har vi valgt å gjennomføre hoveddelen av arbeidene som byggherrestyrte utførelsesentreprise og noen mindre totalentrepriser. På denne måten har vi sikret oss best mulig kontroll på løsninger og materialkvaliteter, sier prosjektleder Erik Johansen i Statsbygg.

Han forteller at NIH-rehabiliteringen har vært et utfordrende prosjekt på mange måter, og at jobben har krevd mye av de forskjellige aktørene i prosjektet.

– Vi har rehabilitert omtrent 16.000 kvadratmeter, en stor del av det opprinnelige arealet på idrettshøgskolen. Svømmehallen er totalfredet, og fasadene på gymbyggene er vernet. Vi har gjennom hele prosessen hatt et tett samarbeid med både riksantikvar og byantikvar, forteller Johansen.

På pallen

NIH er i 2017 rangert som verdens tredje beste idrettshøgskole, og det har lenge vært behov for å oppgradere bygningsmassen og fasilitetene til et nivå som er høyere enn hva som var moderne da skolen først åpnet i 1968.

Den opprinnelige planen for svømmehallen var å gjøre så lite som mulig med det totalfredede anlegget, og kun fokusere på å få bygget opp på et moderne nivå på energieffektivitet. Men skolen ønsket et moderne anlegg med nytt avrenningssystem, heve- og senkebunn og muligheter for undervannsfilming og videoanalyse i svømmehallen.

Dette nødvendiggjorde en omfattende utskifting av bassenganlegget, og riveentreprenøren har tatt ut omtrent 600 tonn betong som utgjorde den gamle plasstøpte bassengkassen.

– Det var en kjempeoperasjon. Her var det mye betong og armering som skulle ut, forteller Johansen.

Den rehabiliterte svømmehallen fremstår som nesten helt lik den gamle, bare med et moderne og litt hevet anlegg. Tribunesetene er digitalt scannet og 3D-printet i Tyskland for å gjenskape det gamle uttrykket eksakt. De ikoniske stupebrettene er løftet 30 centimeter opp på veggen for å ha riktig avstand til bassenget, fordi vannspeilet er hevet 30 centimeter på grunn av det nye bassengets deck-level-løsning.

Den ferdigrestaurerte svømmehallen ser omtrent akkurat ut som da den først stod ferdig i 1969.

Unikt støp

Det ikoniske trepanelet inne i svømmehallen er tatt ned og reinstallert slik at veggen med stupetårnene omtrent ser uendret ut. Bak panelene har dog veggen fått en solid overhaling med isolasjon for et moderne svømmeanlegg og asfaltbaserte dampsperrer for å hindre fuktskader i et varmt og fuktig miljø.

De vernede fasadeplatene på utsiden av både svømmehall og gymbygg er tatt ned for remontering etter oppgradering av bygningskroppen. Disse plattene viste seg å være limt fast over store mengder asbest, så her måtte mellom 700 og 800 fasadeplater sendes inn til asbestsanering før de kunne komme opp på veggen igjen.

De arealene som har blitt rehabilitert ved skolen, har blitt rensket ned til skjelettet før generalentreprenør BundeBygg startet den omfattende jobben med å bringe skolen opp til moderne standard.

Anleggsleder Inge Sørum forteller at selv om prosjektet har gått godt for entreprenøren, har de måtte løse noen utfordringer på idrettshøgskolen.

– Det mest spennende har nok vært svømmehallen og bassenget. Det er så vidt vi vet første gang et basseng er støpt på denne måten, som én enhet. Det har helt klart vært både spennende og utfordrende, sier han.

– Bassenget og svømmehallen er virkelig juvelen i dette prosjektet, selv om det fremstår omtrent uberørt, understreker Sørum

Bygde på

I tillegg til de 16.000 kvadratmeterne eksisterende bygg som er rehabilitert, har prosjektet også omfattet omtrent 1.400 kvadratmeter nybygg. Dette har kommet som en ny kontorfløy i andre etasje over vestibyle og kantine, samt en utvidelse av selve kantinen i første etasje.

Kantinen og vestibylen er også fullstendig overhalt, og har vært i full bruk siden i mars i år.

Skolen har drevet med uendret kapasitet under hele byggeperioden, og byggherre Statsbygg og samtlige entreprenører og leverandører har måttet tilrettelegge prosjektet for å forstyrre minimalt. Dette har blant annet betydd bygging av flere midlertidige konstruksjoner i forbindelse med ombyggingen.

– Spesielt rehabiliteringen av kantinen har vært utfordrende med tanke på å jobbe i grensesnittet mellom byggevirksomhet og skoledrift, sier innleid hovedbyggeleder fra ÅF Consult, Morten Lipphart.

I tillegg til å bringe det nesten 50 år gamle bygget opp til moderne standard når det kommer til areal- og energieffektivitet, er konstruksjonen også forsterket, og en rekke nye trappesjakter og heiser er installert. En rekke tiltak for universell utforming har endelig kommet på plass ved idrettshøgskolen.

En stor energibrønnpark er gravd under bakken i friområdet like ved, samt under kastebanen for slegge og diskos. I alt 97 energibrønner er gravd for å forsyne skolen med varme. Ventilasjonen i kjellerarealene under gymbyggene er lagt i gulvet for å beholde himlingshøyden i det rehabiliterte bygget.

Norsk idrett har virkelig fått et topp anlegg i den rehabiliterte idrettshøgskolen.


Flere prosjekter