Sydskogen skole er bygget i massivtre, og 14 klasserom huser skolens drøyt 130 elever.

Norges første svanemerkede skole åpnet

Sydskogen skole i Røyken kommune er Norges aller første svanemerkede skole.

Fredag ble skolen høytidelig åpnet ved kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

- Dette er en stor dag for oss i Svanemerket. Her ser vi hvor flott et bygg som oppfyller alle våre strenge krav kan bli, med bærekraftig trevirke, svært lavt energiforbruk og godt innemiljø for alle. Sydskogen er en skole for fremtiden, sa Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

Fra venstre: Henning Bermingrud, prosjektutvikler i Bermingrud AS Helge Toft, prosjektleder i Bermingrud AS Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum, Lene Conradi, ordfører i Asker Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken Alf Kaare Stokker, prosjektleder i Røyken Eiendom.

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, stiller strenge krav både til byggematerialene og til selve byggeprosessen. Dette sikrer bygg som er svært energieffektive, som ikke inneholder mye problemkjemi og som har gode lys- og lydforhold for elever og ansatte. Sydskogen skole er bygget i massivtre, og 14 klasserom huser skolens drøyt 130 elever. Skolen har både skolekjøkken, sløydsal, gymsal og gode arbeidsrom for små og store – i tillegg til skumisolert drivhus og eget naturfagslaboratorium. Det har tatt to år før det ferdige bygget nå er ferdig, og prislappen for bygg og uteområde kom på 170 millioner.

FNs bærekraftsmål i praksis

- Her på Sydskogen skole ser vi FNs bærekraftsmål i praksis, sa ordfører i Røyken kommune, Eva Norén Eriksen, på åpningsarrangementet.

– Nå håper vi skolen også skal fungere som et nav i lokalsamfunnet vårt, og også være til glede for folk utenom skolens åpningstid.

Fakta om Svanemerkede skoler

· Trevirket er bærekraftig produsert, slik at ikke de viktige skogressursene på jorda blir utarmet.

· Mer energieffektivt bygg enn de tekniske forskriftene krever.

· Streng kontroll av bygge­materialene gir bygg med minimalt av problemkjemi

· Redusert kjemikaliebruk og krav til støynivå og lysinnslipp ­gir bedre innemiljø for både elever og ansatte

– Av cirka 2830 barne- og ungdomsskoler i hele landet så er det bare én skole som har fått svanemerkebevis, som viser hvor miljøvennlig skolen er. Alt fra byggematerialet - til hele byggeprosessen er gjort med tanke på klima og miljø. Denne skolen er bygget på en bærekraftig måte, sa Sanner under åpningen.

Godt innemiljø = godt arbeidsmiljø

Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Derfor er det ikke bare energieffektivitet eller fravær av problemkjemi som er viktig, men også ventilasjon, lysforhold og akustikk. Dette er avgjørende faktorer for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.

- Jeg har allerede fått høre av besteforeldre som har hørt fra foreldre som har hørt fra elevene at det er så deilig at det er stillere i klasserommet. Og det bare etter å ha vært her i tre dager, sa Lasse Thue, leder i styringsgruppa for Sydskogen og Torvbråten skoler.

Fra venstre: Ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie, ordfører i Asker Lene Conradi, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, ordfører i Røyken kommune Eva Norén Eriksen og direktør i Miljømerking Norge, Anita Winsnes.