Det blir økt lønn og økt kjøpekraft i år, tror økonomene. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Det blir økt lønn og økt kjøpekraft i år, tror økonomene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norges Bank: Økonomene venter prisstigning på 3,6 prosent det neste året

Lønna øker med 5,1 prosent i år, og det blir lavere prisvekst og dermed økt kjøpekraft hvis økonomenes forventninger slår til.

Det viser forventningsundersøkelsen til Norges Bank.

Økonomene har skrudd opp forventningene til reallønnsvekst siden forrige kvartal. De tror nå på en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,2 prosent i år – opp 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Dessuten tror økonomene nå på en noe lavere prisstigning enn de trodde for tre måneder siden.

Om tolv måneder har prisene på varer og tjenester steget med 3,6 prosent, anslår økonomene. Det er ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Høyere forventninger til økt kjøpekraft

Også partene i arbeidslivet har høyere forventninger til økt kjøpekraft. De tror på en reallønnsvekst på 1,3 prosent, opp 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

De forventer en prisstigning på 4,1 prosent, som er ned 0,4 prosentpoeng, og en årslønnsvekst på 5 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Næringslivslederne forventer en årslønnsvekst i egen bedrift på 5,1 prosent for inneværende år, opp 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Kjempegode nyheter

– Dette er en betydelig oppjustering av reallønnsveksten. Det er kjempegode nyheter for folk flest, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.

For rentebanen kan dette imidlertid skape utfordringer og utsette rentekutt. Høyere reallønnsvekst kan øke forbruket og skaper som kjent press i norsk økonomi, påpeker Knudsen.

Inflasjonsforventningene har falt, både fra partene i arbeidslivet, økonomene og næringslivslederne.

– Det er veldig gledelig og kan være et signal om at inflasjonen er på vei ned, sier han.

Næringslivslederne venter at inflasjonen skal være 4,6 prosent om 12 måneder.

– Det viser at bedriftene er forberedt på det verste, og på at prisveksten vil vare lengre enn Norges Banks anslag, sier Knudsen.

Folk flest tror på både høyere lønn og priser

Husholdningene forventer en lønns- og pensjonsutvikling på 3,7 prosent de neste 12 månedene, opp 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal. De forventer en prisstigning på 2,8 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Lønnsoppgjøret i frontfaget endte på 5,2 prosent. Teknisk beregningsutvalg har anslått en prisvekst på 4,1 prosent i år. Hvis anslaget slår til, vil det tilsi en økt kjøpekraft på 1,1 prosent.