Enighet i lønnsoppgjøret for kommunalt eide selskaper

Natt til onsdag ble det enighet i lønnsoppgjøret for 5855 ansatte i bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene.

Oppgjøret er på linje med frontfaget.

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

– Det har vært viktig for Fagforbundet med et rettferdig lønnsoppgjør for hele laget, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen.