Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norge har tolket EU-regler om honnørrabatt feil

Samferdselsdepartementet har oppdaget at staten har feiltolket en EU-forordning som berører EØS-borgeres rett til honnørrabatt på kollektivtransport.

Kjernen i saken er at EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land, har rett til honnørrabatt i Norge.

– I forbindelse med en klagesak angående retten til honnørrabatt, har vi oppdaget at staten har tolket en EU-forordning feil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Dette har ført til at EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land enn Norge ikke har fått den honnørrabatten de har krav på, sier han.

Som følge av feiltolkningen endrer Samferdselsdepartementet nå et rundskriv om sosiale rabattordninger på kollektivtransport.

I rundskrivene er det beskrevet hvem som har rett til sosiale rabatter på kollektivtransport med offentlig tilskudd. Basert på dette rundskrivet utsteder Nav honnørkort til de som har krav på det.

Tidligere rundskriv blir nå erstattet for å tydeliggjøre at honnørrabatten ikke bare gjelder for personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven, men også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføregrad fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land.