Norge er landet med færrest unge gründere i ny undersøkelse

Under fem prosent av personer mellom 18 og 34 år er involvert i entreprenørskap i Norge, det viser en fersk undersøkelse.

Norge havner dermed på bunnen av listen blant de 45 landene som er med i undersøkelsen, som har kartlagt andelen unge gründere i oppstartsbedrifter.

Undersøkelsen er gjennomført av Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Antallet unge gründere i Norge har vært lavt i flere år og har nå falt ytterligere. Kun 4,7 prosent mellom 18 og 34 år er involvert i gründerselskap.

Canada, USA og Sverige er landene med flest unge gründere. I Canada er unge gründere involvert i henholdsvis 31 prosent av oppstartsbedriftene.

Den norske delen av undersøkelsen er gjennomført av Handelshøgskolen Nord med finansiering fra Innovasjon Norge.