Dette er peleriggen på 113 tonn som Nordvest Fundamentering bruker i flere av sine oppdrag.

Nordwest Fundamentering i medvind

Siden starten for et år siden, har oppdragsmengden økt jevnt for Nordwest Fundamentering.

Trøndelags-selskapet har fire eiere som tidligere har jobbet i samme bransje i mange år.

– Vi følte litt på det, og startet for oss selv. Vi jobber med et spennende fag som vi brenner for, sier daglig leder John Olav Dybvik i Nordwest Fundamentering AS til Byggeindustrien.

Så langt har bedriften lyktes godt, og oppdragsmengden er økende.

– Ja, det ser ut til at vi gjorde et fornuftig valg da vi bestemte oss for å starte for oss selv. Nå kan vi feire et års drift med overskudd, og vi har flere forespørsler fra forskjellige kunder om oppdrag fremover, sier Dybvik.

Leier inn folk

Firmaet har per i dag tolv ansatte, men oppdragsmengden er såpass stor at det har vært nødvendig med innleid arbeidskraft i perioder.

– Det er bra trykk, så vi søker etter dyktige folk, sier gründeren.

– Hvilke kundesegmenter satser dere på?

– I januar har vi med vår nye pelerigg og har fundamenterer for Color Line som er byggherre, der NRC anlegg AS er oppdragsgiver. Her bruker vi vår nyeste pelerigg, som er landets største i sitt slag med sine 113 tonn fullt opprigget. Riggen har 10, 12, 14 og 16 tonns lodd som gir brutto 240 kN. Etter at denne jobben er ferdig, frakter vi samme utstyr til Akerhusutstikkeren i Oslo havn. Her er også NRC Anlegg oppdragsgiveren, sier Dybvik.

I hele Norge

Han forteller at selskapet har en ambisjon om å hjelpe alle som driver med fundamentering, og som har behov for blant annet spunting og peling.

– Fortrinnsvis er det kaier, bruer og bygg vi konsentrerer oss om.

– Satser dere på oppdrag i hele landet?

– Ja, vi jobber i hele Norge, men hittil har vi stort sett hatt oppdrag på Vestlandet, i Vest-Agder og i Hordaland. I 2019 har vi ordrereserver både i Trøndelag, Akershus, Vestfold, Rogaland og Hordaland, svarer Dybvik.