Nordviken Øvre

Prosjektleder Harald Holtet i Backe Prosjekt (t.v) og prosjektleder Erik J. Persheim i Martin M. Bakken.Foto: Martin M. BakkenFoto: Martin M. BakkenFoto: Martin M. BakkenFoto: Martin M. Bakken
Backelogo

Backelogo

LøtenMaler

LøtenMaler

Østlandskeblikk

Østlandskeblikk

Amundrud

Amundrud

Armec

Armec

Tigbro

Tigbro

Ti år etter at Backe Prosjekt igangsatte boligprosjektet Nordviken på Hamar, kunne Martin M. Bakken overlevere et nytt byggetrinn med 35 leiligheter. Når siste trinn avsluttes til neste år vil Nordviken-prosjektet romme til sammen 264 boliger.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: 35 leiligheter fordelt på to blokker, parkerings-
kjeller

Bruttoareal: Cirka 2.800 kvadratmeter

Totalentreprise eksklusive mva: 94 millioner kroner

Byggherre: Backe Prosjekt

Totalentreprenør: Martin M. Bakken

Arkitekt: HRTB Arkitekter

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIE: Ing. Hallås l RIV: Ingenia, Exakt VVS, GO Sprinkler l RIVA: Arealtek l RIG: Sweco l RIG: TekØk l RIB, RIA: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Amundrud VVS l Elektro: Svensgaard Installasjon l Ventilasjon: Hamstad l Stikking: Maskinstyring l Betongsaging: Elverum Betongsaging l Grunn- og utomhusarbeider: Dobloug Entreprenør l Sanering: AF Decom l Plattendekker: Thomas Betong l Elementer: Opplandske Betong l Stålkonstruksjoner: Armec l Mur- og flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning l Parkett: Parkettpartner l Dører og vinduer: Maxbo Proff Mjøsa l Porter: Port Innlandet l Lås og beslag: Lås og Sikring l Tekking: IcopalTak l Blikkenslager: Østlandske Blikkenslagerverksted l Takrenner og dekkeforkant: Elverum Blikkenslagerverksted l Metallarbeider: Ivar Bråthen Mek l Maler- og beleggsarbeider: Løten Malerverksted l Gulvsparkling: Mjøs-Produkter l Systemvegger og himlinger: Modulvegger l Kjøkken: Studio Sigdal Hamar l Branntetting og ståldører: Firesafe l Røykluke/coverlys: Everlite l Heis: Schindler l Baderomskabiner: Tigbro l Fiber: OneCo

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Ifølge prosjektleder Harald Holtet i Backe Prosjekt, ble tomta på Martodden, litt nord for Hamar sentrum, kjøpt i 2006.

– Vi startet byggingen av de første leilighetene i 2012. Når det siste byggetrinnet står ferdig til neste år, har vi bygget til sammen 53 rekkehus og 210 leiligheter på tomta, forteller han til Byggeindustrien.

Holtet er ikke sen med å svare ja på spørsmålet om Nordviken har vært en suksess for byggherren. Han er blant annet fornøyd med scoren prosjektet har gjort på kundetilfredshet.

– Kundeoppfølging og kvalitet må alltid ligge til grunn for det vi gjør. Den beste markedsføringen vi kan få er at kjøperne fra forrige byggetrinn skryter av oss. Vi har merket at ganske mange av kjøperne våre har referanser fra andre kunder. Vi har til og med kunder som har kjøpt leilighet ved tidligere trinn og som kjøper ny leilighet av oss nå. Det er et bra tegn, sier Holtet.

Stabil sammensetning

Han trekker også frem at Nordviken-utbyggingen har hatt en stabil sammensetning av både aktører og kjernepersonell, som etter hvert har blitt veldig godt kjent med hverandre. Det mener Holtet har styrket prosjektet.

– Vi har hatt med oss HRTB Arkitekter på hele utbyggingen. De har vært flinke og vi har hatt et kjempegodt samarbeid. Martin M. Bakken har bygget alle leilighetene, mens Nordbolig bygde alle rekkehusene. Også mange av de samme underentreprenørene har gått igjen i prosjektet, forteller Holtet.

– Jeg synes også det er verdt å fremheve byggeplassledelsen til Martin M. Bakken med Finn Flisen som formann. Han er kjempedyktig til å drive en byggeplass og har vært med i Nordviken-prosjektet siden 2016, tilføyer han.

Lønnsom utbygging

Byggherres prosjektleder legger heller ikke skjul på at Nordviken-prosjektet er bygget i en periode hvor boligmarkedet har hatt en positiv utvikling i Hamar-området.

– Vi var heldige med at finanskrisen var ferdig da prosjektet startet opp, og de ti siste årene at har det egentlig vært en sammenhengene positiv utvikling i markedet. Sånn sett har det også vært mulig å ha en lønnsom utbygging, sier Holtet.

– Gull verdt

Prosjektleder Erik J. Persheim i Martin M. Bakken, sier det er gull verdt for en entreprenør å ha et boligprosjekt som går over så lang tid.

– Når vi er ferdige til neste år har vi bygget leiligheter på denne tomten mer eller mindre sammenhengende fra 2012 til 2023. Det gir en forutsigbarhet og en stabilitet som er gull verdt for oss, sier han.

Fornøyde leilighetskjøpere

Nordviken Øvre, trinn 1, ble overlevert i mars og består av to leilighetsblokker med til sammen 35 leiligheter fra cirka 60 til 110 kvadratmeter. Blokkene har bæresystem i stål og betong og trekledning som fasademateriale. Martin M. Bakken har gjennomført prosjektet i en totalentreprise til en verdi av 93,75 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggetiden var på cirka 16 måneder.

Etter å ha overlevert nesten samtlige leiligheter, fastslår Persheim at Martin M. Bakken kan være fornøyd med prosjektet.

– Det viktigste for oss er fornøyde leilighetskjøpere og det har vi i dette prosjektet. Vi har også hatt et godt samarbeid med byggherre og underentreprenører, sier han.

Siste trinn

Harald Holtet har nå flyttet fokuset over på det aller siste leilighetstrinnet i Nordviken-prosjektet. Grunnarbeidene for Nordviken Øvre, trinn 2, er planlagt å starte i begynnelsen av mai og leilighetene planlegges ferdigstilt høsten 2023.

– Det siste trinnet inneholder ett bygg med 36 leiligheter, som vil ha mindre gjennomsnittsstørrelse enn trinnet vi nettopp er ferdig med. Vi fortsetter med mange av de samme løsningene, blant annet vektlegger vi at det skal være store romslige balkonger. Leilighetene ligger sørvestvendte med gode solforhold, og mange vil få flott Mjøs-utsikt, lover Holtet.

Nytt stort boligprosjekt på gang

– Har Backe Prosjekt flere store boligprosjekter på gang på Hamar?

– Ja, vi er i ferd med å regulere en tomt hvor det planlegges cirka 170 boliger. Utbyggingen er et 50/50 samarbeid med Beiasgruppen, opplyser Holtet.

Ifølge prosjektlederen er planen å starte salget på nyåret med byggestart rett over sommeren til neste år.

– Går det som vi planlegger vil oppstarten på denne boligutbyggingen sammenfalle ganske bra i tid med avslutningen på Nordviken. Det er en litt annen tomt og en litt annen bebyggelse, men planen er å gjøre mye av det samme som vi har gjort ved Nordviken, blant annet ønsker vi å ha med Martin M. Bakken som entreprenør. Vi håper den positive markedssituasjonen på Hamar fortsetter, slik at vi kan gjennomføre utbyggingen med en fremdrift som er så rask som mulig, sier Holtet.


Flere prosjekter