Nordviken blokk G og H

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERADriftssjef Trond G. Svenkerud, prosjektleder Heidi R. Stensrud og formann Finn Flisen i Martin M. Bakken.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Med ferdigstillelsen av byggetrinn G og H i boligprosjektet Nordviken på Martodden i Hamar, setter Martin M. Bakken et foreløpig punktum i utbyggingen. Siden 2012 har entreprenøren bygd 139 leiligheter i boligprosjektet.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: leilighetsbygg

Bruttoareal: 4.106 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 76 millioner kroner

Byggherre: Martodden Utbygging KS v/Backe Prosjekt

Totalentreprenør: Martin M Bakken

Arkitekt: HRTB Arkitekter

Rådgivere: RIB: Norconsult l RIB stål: Armec RIE: Rejlers l RIV: Exigo VVS l RIBr: Tekøk

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Amundrud VVS l Ventilasjon: Energima l Elektro: Edvardsen Elektro l Faste innredninger: Norema Hamar l Grunn- og utomhusarbeider: Dobloug Entreprenør l Stikking: Maskinstyring l Branntetting: Firesafe l Stillasarbeider: Aas Stillasservice l Gulvsparkling: Mjøs-produkter l Parkett: Parkettpartner l Himlinger: Moelven Modus l Ferdigbetong: Betong Øst l Plattendekker: Elementsalg l Mur- og flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning l Taktekking: IcopalTak l Malerarbeider: Morten Skancke l Blikkenslager: Østlandske Blikkenslagerverksted l Trapper: Midthaug l Rekk-
verk: Midthaug l Vinduer: Lian l Swedoor-dører og byggevarer: Maxbo Proff

Det er Backe Prosjekt som har vært byggherre for utbyggingen, som i bunn og grunn har skapt et helt nytt og attraktivt boligområde på Martodden, litt nord for Hamar sentrum. I tillegg til blokkbebyggelsen, har også Backe Prosjekt utviklet cirka 50 rekkehus i området.

– Vi startet utbyggingen i området i 2012, og etter det har den pågått suksessivt med både leiligheter og rekkehus, totalt nærmere 200 boliger, sier Harald Holte i Backe Prosjekt til Byggeindustrien. Nå jobber også Backe Prosjekt med et nytt leilighetsprosjekt sør for rekkehusene.

Litt krevende oppstartsfase

Området var ikke et etablert boligområde da utbyggingen startet, og Holte opplyser at det var litt krevende å komme i gang med salget i startfasen.

– Salget har imidlertid gått veldig bra når potensielle kjøpere har sett hvordan området har utviklet seg, sier han.

Det er arkitekten HRTB som har vært arkitekt for både blokk- og rekkehus-utbyggingen i området.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan området har utviklet seg. Arkitekten har vært flink til å formgi bygningsmassen og tatt et godt overordnet grep i en fordeling av leiligheter og rekkehus, sier Holte.

Martin M. Bakken har bygd siden 2012

Mens rekkehusene er bygd av en annen entreprenør, er det Martin M. Bakken som har vært entreprenør for alle de totalt fire byggetrinnene av blokkbebyggelsen i Nordviken. Nå består dette området av åtte leilighetsbygg.

Byggingen startet i 2012, og har pågått tilnærmet kontinuerlig, kun avbrutt med et lite opphold mellom ett av byggetrinnene. Totalt har Martin M. Bakken bygd 139 leiligheter. Fortsatt kan det være mulig å bygge ytterligere en blokk på tomta, men resterende del av tomta ligger innenfor jernbanesonen.

– En videre utbygging på denne tomta er avhengig av trasévalg for jernbane gjennom Hamar, og at det blir avklart at det ikke blir bygd to spor i dagen der jernbanen går i dag, sier Holte.

Overleverer 35 leiligheter i mars

I mars overleveres leilighetene i Nordviken blokk G og H til spente boligkjøpere. I dette prosjektet har entreprenøren hatt en totalentreprise på cirka 76 millioner kroner eks. mva. Byggetrinnet består av 35 leiligheter fra 40 kvadratmeter opp til 100 kvadratmeter. I den ene blokka er det tre leiligheter per plan, mens den andre har fire leiligheter per plan.

– For dette byggetrinnet gikk spaden i jorda i september 2017, opplyser prosjektleder Heidi R. Stensrud i Martin M. Bakken.

Boligkjøperne har hatt gode tilvalgsmuligheter når det gjelder fargevalg på overflater, kjøkkeninnredning og fliser.

Tomt med stabile grunnforhold

Gjennom hele utbyggingen av leilighetsprosjektene i Nordviken er det bygd to ved siden av hverandre per byggetrinn. Tomta er skrånende og de ulike trinnene er bygd med trapping. Det siste byggetrinnet har fem etasjer, mens de resterende trinnene har fire etasjer. Alle trinnene har et enhetlig uttrykk med lys teglfasade hvor øverste etasje har en fasade med mørk trepanel.

Driftssjef Trond G. Svenkerud i Martin M. Bakken, som også har vært prosjektleder for flere av de tidligere byggetrinnene, opplyser at grunnforholdene på tomta har vært stabile.

– Alle leilighetsbyggene er fundamentert til fjell. Fjellet er flisfjell, det er gjennomført grunnundersøkelser og fjellet er forseglet mot mulig svelling, opplyser han.

På tomta har det ikke vært behov for sprengning, kun pigging og ripping av flisfjellet med gravemaskin.

Alle byggetrinn er bygd med samme grunnprinsipp

Svenkerud forklarer at alle de åtte byggene i prosjektet er bygd etter samme grunnprinsipp.

– Hvert byggetrinn har en egen plasstøpt garasjekjeller med en parkeringplass per leilighet. Råbygget er en ren plasstøpt konstruksjon med plattendekker som etasjeskiller. Det har vært et realt betongprosjekt, sier driftssjefen.

Det er også benyttet stål i bæresystemet og veggkonstruksjonen er bygd med reisverk i tre mellom stålsøylene.

Alle leilighetsblokkene er bygd etter TEK10 og påkoblet fjernvarmesystemet.

– Leilighetene har vannbåren varme i gulv i oppholdsrommene og det er et balansert ventilasjonsanlegg per leilighet, sier han.

Svenkerud fremhever at det er lagt ekstra kvalitet i leilighetsprosjektene gjennom blant annet eikeparkett, flislagte balkonger og glassrekkverk på verandaer. Også trapper og trapperom er flislagte.

Flere aktører har vært med på hele utbyggingen

Hvert byggetrinn har hatt en utbyggingstid på cirka 1,5 år. Svenkerud mener entreprenøren har funnet en god middelvei med effektiv bygging uten at det har gått ut over kvaliteten i prosjektet.

– Vi har truffet bra på oppstart av prosjektene med graving om høsten, betong om vinteren, mens vi har hatt sommerhalvåret og senhøsten til å tette bygget og ferdigstillelse innvendig, sier han.

Mange av underentreprenørene og leverandørene har også vært med i flere av byggetrinnene, men det har vært enkelte utskiftninger.

For blokkene G og H vil utomhusarbeidene blir ferdigstilt til sommeren med ferdigplen, beplantning, støttemurer i betong, granittbenker, opparbeidelse av gjesteparkering og støyvoll.

Det siste byggetrinnet ligger også tett på jernbanen. Derfor er det gjennomført støytiltak med innglassing av verandahjørner ut mot jernbanen. Fasaden mot øst har også fått ekstra tykke vinduer.

Svenkerud opplyser at det har vært små utfordringer i prosjektene.

– Sammenliknet med de tidligere trinnene har vi blitt satt på prøve ved at brannkravene er ekstra strenge for siste byggetrinn, som er fem etasjer. Det betyr at kravet til brannmotstand er strengere for bæresystemet. Det har krevd stor grad av nøyaktighet, fastslår han.

Det har vært et stort innslag av lokale underentreprenører og leverandører i prosjektet.

– Vi har hatt med oss mange velkjente aktører i prosjektet, som har levert kvalitet slik vi har forventet, sier prosjektleder Stensrud.

Holte i Backe Prosjekt er svært godt fornøyd med hvordan entreprenøren har fulgt opp prosjektene fra utviklingsfase, gjennomføring og oppfølging av reklamasjoner.

– Martin M. Bakken har vært dyktige og har levert på tid og kvalitet hele veien. Det har vært viktig i denne type utbygging hvor det har vært viktig å komme godt i gang. Vi har jobbet målrettet med å ha fornøyde kunder, og da er det morsomt å se at et stort flertall av kjøperne i siste byggetrinn har kjøpt leilighet i prosjektet etter anbefalinger fra kjente som allerede bor i området, sier han.


Flere prosjekter