Nordskag Oppvekstsenter

Picasa

Barnehage, SFO og skole er på plass igjen i Nordskag Oppvekstsenter på Frøya. Ikke bare er gammelskolen grundig rehabilitert, med tilbygg er senterets gulvareal fordoblet – til 1.500 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Frøya
Prosjekttype: Barnehage, skole, SFO
BTA: 1.500 kvm
Byggherre: Frøya kommune
Totalentreprenør: Ruta Entreprenør
Kontraktsum eks mva:
40 millioner kroner
Arkitekt: Link arkitektur
Totalrådgiver: Sweco
Underentreprenører/leverandører: Rørlegger: Aas Rørleggerservice l Elektro: Elektroteam l Ventilasjon: Fosen Ventilasjon l Grunn/ utomhus: Solberg Maskin l Maler: Hoøy og Solem l Gulv: Silikal Nordvest l Tak og membran: MembranTak l Himlinger/ glassvegger/ dører: Modulvegger Trondheim l Lås/beslag: Certego l Glassfasader: Glassbygg l Kjøkken/ garderobe/byggevarer: XL Bygg GT Strøm l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Solavskjerming: Vental l Universal utforming: Plenum

Medregnet utomhus-arbeider og inventar og utstyr har om- og utbyg-
gingen av oppvekstsenteret kostet 50 millioner kroner, hvor Ruta Entreprenørs kontrakt har vært på rundt 40 millioner kroner. Arkitekt for prosjektet var LINK arkitektur, som hadde med seg Sweco i en felles prosjekteringsgruppe.
– Vi elsker denne type oppdrag. Her snakker vi om et lite skole-/barnehage-
anlegg i et forholdsvis lite lokalsamfunn. Desto større betydning har oppvekst-
senteret for nærmiljøet, sier sivilarkitekt Gunnar Næss, leder av LINK arkitekturs Team Trondheim.

Grendahuset solgt
LINK har hatt som mål å skape et velfungerende oppvekstsenter med en tydelig identitet. Spesiell vekt er lagt på å få til gode sosiale arenaer. Gunnar Næss trekker i den forbindelse frem et stort allrom som er plassert sentralt i anlegget. Dette rommet skal kunne brukes til ulike samlinger også utenom ordinær skoletid.

Dette tilbudet har lokalsamfunnet tatt imot med åpne armer: Grendalaget på Nordskaget har rett og slett besluttet å selge stedets nedslitte grendahus, og heretter legge de fleste møter og samlinger til oppvekstsenterets allrom.

Prosjektleder Jan Helge Kristiansen i Trondheim-baserte Ruta Entreprenør forteller at hans folk tok fatt på Nordskag-jobben i februar i fjor, og var ferdige med den 12. desember. Fra skolestart i januar 2016 var skolens ca. 35 elever på plass i det ombyggede og utvidede anlegget, etter ett års midlertidig opphold ved Nabeita skole på motsatt side av fast-Frøya.

Nabo med Salmar
– Vi holdt fremdriftsplanen, selv om det ble mer arbeid enn vi hadde regnet med, blant annet på grunn av omfattende råteskader på gammelskolen, sier prosjektleder Kristiansen fornøyd. Ruta Entreprenør hyret inn lokale underleverandører til håndverksarbeider som el. og rør.

Trondheimsentreprenøren har forøvrig hatt og har flere større oppdrag i Frøya kommune. Oppdrettsgiganten Salmar, som er nær nabo med Nordskag Oppvekstsenter, har Ruta gjort flere oppdrag for.

Nettopp Salmar og den omfattende virksomheten som er utviklet i tilknytning til det børsnoterte lakseselskapet, er selve forklaringen på at lokalsamfunnet Nordskaget – og Frøya kommune – i mange år har vært og fortsatt er – i sterk vekst. Folketallet i kommunen har på åtte år steget med 20 prosent – til 4.800.

25-30 nasjonaliteter
Ikke minst lokalsamfunnet rundt Salmar-basen opplever tilflytting og befolkningsvekst. Nærmiljøet tar også preg av mangfoldet i Salmar-arbeidsstokken. Der er 25-30 ulike nasjonaliteter representert. Ettersom mange av de utenlandske arbeidstagerne har fått sine familier til Frøya, gjenspeiles selvsagt det etniske mangfoldet i barnehage og skole.

– Ja, Nordskag-skolen var blitt for liten, og den var virkelig moden for rehabilitering. Nå har skolen cirka 35 elever, men den er bygget for 70. Vi venter nemlig fortsatt vekst, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap).

Med status som vekstkommune får Frøya ekstra statsstøtte – et visst antall kroner per innbygger. Blant annet av den grunn er ordføreren bare glad for veksten. Flere skoler er også bygget ut allerede. Integreringen av arbeidsinnvandrerne og deres familier synes Berit Flåmo går fint.


Flere prosjekter