Nordseter skole

Foto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas MellbyeFoto: Zinc/Thomas Mellbye

Ungdomsskolebygget på Nordseter skole i Oslo er oppgradert fra slitent 60-tallsbygg til et moderne og miljøvennlig skolebygg som både entreprenør, byggherre og skoleelever kan være stolte av.

FAKTA

Sted: Oslo

Prosjekttype: Totalrehabilitering skole

Bruttoareal: 8.745 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KS

Hovedentreprenør: JI Bygg

Kontraktsum eks. mva.: 143 millioner kroner

ARK: Enerhaugen arkitektkontor

Interiørarkitekt: Zinc

LARK: Grindaker Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: Boro-Bygg l RIBr/RIByFy: Norconsult l RIV: Ingenia l RIAku: Brekke & Strand l BL/RIE, ITB: ÅF l PGL: Tekka l Fasade: ACC Glassrådgivere l FDV: Venator l SHA: Aase Prosjekt l Sol: Multiconsult / Rambøll

Sideentreprise: Fasadeintegrerte solceller: Racell Saphire

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Langbråten Entreprenør l Betongarbeid: POB l Prefab råbygg: Kynningsrud Prefab l Mur, puss, flis: Mjøndalen Mur & Puss l Himlinger og systemvegger: Creonordic l Rør: Bærum Rørleggerbedrift l Riving: AIP-gruppen l Maler: PGL Overflateteknikk l Grunnarbeid: Entreprenør Hans Rosten l Branntetting: Abmas Fireproof, l Ventilasjon: Haaland Klima l Elektro: El-effekt l Driftskontroll-system: SRO l Glass/alu-fasader: Elverhøy Aluminium og Glass l Faste Innredninger: Harald Krogsæter l Taktekking og blikkenslagerarbeider: Follo Tak & Vedlikehold l Gulvarbeider: Solide Gulv l Sportsutstyr: Unisport

Fem år etter at det nye barneskolebygget på Nordseter skole på Nordstrand i Oslo stod ferdig, er også den gamle ungdomsskolen fra 1969 oppgradert til tilsvarende skyhøy standard. Hovedentreprenør JI Bygg har rensket det gamle skolebygget ned til betongkonstruksjonen og blåst nytt liv i bygget med bygningsmessige oppgraderinger og pedagogiske tilpasninger for en ny og moderne skolehverdag.

Prosjektleder Trond Bakke i JI Bygg forteller at den Vestby-baserte entreprenøren er godt fornøyd med prosjektet i Oslo.

– Vi som entreprenør er stolte av prosjektet, og jeg opplever responsen fra brukerne som veldig, veldig bra og at alle er veldig fornøyde. De har gledet seg til at dette skulle skje, sier Bakke.

Det totalrehabiliterte skolebygget er dimensjonert for seks parallellklasser i ungdomsskolen på til sammen opp til 540 elever, samt personalrom og fellesfunksjoner for lærerne ved både den nye ungdomsskolen og barneskolen fra 2014.

Entreprenøren startet arbeid på Nordseter ungdomsskole sommeren 2017, og overleverte bygget sommeren 2019, to år senere. Prosjektlederen opplyser om at prosjektet har gått som planlagt stort sett hele veien.

– Det var litt større omfang av asbest enn vi hadde tatt utgangspunkt i, men det var godt kartlagt i miljøsaneringsrapporten. Betongen i bærekonstruksjonen var i god forfatning, men det var på tide at det ble gjort noe med bygget, forteller Bakke.

Løftet taket

Entreprenøren har også gjort større inngrep i betongkonstruksjonen. Blant annet har de bygget en ny heissjakt, og bygget har fått ny heis og løftebord med plass til båre. I tillegg ble fem store plasstøpte betongdragere løftet vekk fra taket over gymsalen, og erstattet med store stålfagverk og hulldekker som bærer den nye tekniske etasjen som ligger over gymsalen. Frisk luft blir ført i horisontale kanaler i en ny halvetasje over det gamle taket, og ført videre i åtte sjakter nedover etasjene. Det gamle bygget hadde lavere etasjehøyder enn moderne bygg med moderne teknikk, og det var dermed ikke plass til horisontale ventilasjonskanaler i korridorene.

I tillegg har entreprenøren skåret opp store deler av gulvet i første etasje for nye rør og kabler.

– Både vann og avløp har blitt lagt under gulvet, forteller Bakke.

Som en del av rehabiliteringen er det også etablert åtte energibrønner med en dybde på omtrent 400 meter, som skal forsyne bygget med varme.

Prosjektlederen forteller at de har oppnådd en sorteringsgrad på over 90 prosent på prosjektet.

– Vi har oppnådd en god sorteringsgrad i prosjektet. Det handler mest om å ha riktige fraksjoner til riktig tid, gode rutiner og en god planlegging, sier Bakke.

Det som derimot bød på utfordringer i byggetiden, var den kalde og snørike vinteren i 2017.

– Det var ikke tenkt tak over tak på dette bygget, og vi fikk veldig mye snø og is. Det gjorde at det ble ganske tungt å bygge på taket. Vi måtte få opp telt og varme opp, men da fikk vi også smeltevann som begynte å renne inn mens vi drev med å etablere føringsveier inne. Det var nok den største utfordringen, sier han.

Prisvinner

Undervisningsbygg har krevd et bygg som presterer på toppnivå miljømessig, og prosjektet har vært fossilfritt innenfor byggeplassgjerdene. Bygget er rehabilitert til passivhusnivå, og prosjektleder Bakke forteller at de har kommet godt i mål med passivhuskravene.

– Alt handler om god planlegging og gjennomføring, valg av riktig materiell med mer, men det har egentlig ikke bydd på noen større utfordringer, sier han.

Bygget er også utstyrt med 625 kvadratmeter solcellepaneler på taket og til sammen 374 kvadratmeter vertikale solceller på to av fasadene. Solcellepanelene skal dekke omtrent 25 prosent av skolebyggets energibehov.

I august i år ble prosjektet kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

– Nordseter skole tilfredsstiller kvalitetsprinsippene på en veldig god måte. Her har Undervisningsbygg fått til et prosjekt som kan være til inspirasjon for andre prosjekter, uttalte daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev i forbindelse med kåringen.

Solid samspill

Prosjektet og byggherre Undervisningsbygg berømmes for gode energiprestasjoner, gode lys-, lyd- og luftforhold for elever og lærere på skolen, og for å velge rehabilitering fremfor riving og nybygging, for å nevne noe.

– Det er veldig stas å få hederlig omtale, smiler byggherres prosjektleder Eivind Olsen.

Nordseter skole er et av Undervisningsbyggs aller første prosjekter hvor de har prøvd ut fossilfri byggeplass som krav. Olsen forteller at et tett og godt samspill med hovedentreprenør JI Bygg har vært en høy prioritet og en forutsetning for at prosjektet har gått så bra som det har.

– Vi har hatt et fantastisk samarbeid, og selv om jeg tror samspillsentrepriser er fremtiden, er dette et godt bevis på at man også kan få til et godt samspill i andre kontraktsformer. Vi har for eksempel ikke stilt absolutte krav til fossilfri byggeplass, men på lag med entreprenør utforsket hvor langt forskjellige løsninger var mulige, forteller han.

Prosjektet er gjennomført som generalentreprise med JI Bygg som hovedentreprenør og den danske solcelleleverandøren Racell Saphire som eneste sideentreprise av noen nevneverdig størrelse.

– Det er mange forhold å ta hensyn til når en skal velge entreprisemodell. I dette prosjektet var blant annet fremdrift og timing med tanke på budsjettvedtak i Oslo kommune med på å påvirke at vi valgte Generalentreprise. Ved å utnytte tiden frem til formelt budsjettvedtak til detaljprosjektering, sparte vi nesten et halvt år sammenlignet med å vente på formelt vedtak for å kunne kontrahere en totalentreprise. I tillegg var vi i tidlig fase av prosjektet usikre på i hvilken grad vi klarte å oppfylle Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune (SKOK) i et rehabiliteringsprosjekt. Vi var det første prosjektet som bygget etter SKOK 2015. Derfor måtte vi gå ganske langt i prosjekteringen for å verifisere at de løsningene vi hadde valgt var gjennomførbare, og da var uansett entreprenørens frihet til valg av løsning såpass begrenset at vi så ikke de store gevinstene ved å velge totalentreprise, forklarer Olsen.

Skolelys

Rehabiliteringen har pågått tett på nye Nordseter barneskole, som har vært i drift gjennom hele byggeperioden. Trond Bakke i JI Bygg forteller at prosjektet også har gått bra med tanke på sikkerheten til arbeidere og publikummere. Bakke kan også fortelle at de ikke har hatt en eneste fraværsskade i løpet av den omtrent to år lange byggetiden, og det har vært kraftig fokus på å berøre skoledriften i minst mulig grad.

– Vi har hatt god dialog med skolen, blant annet i månedlige møter. Når det har vært mer kritiske oppgaver som sprenging, har vi hatt enda tettere dialog, men det aller meste av denne typen arbeid har vi fått lagt til feriene, forteller han.

Prosjektet har vært helt gjerdet inn og adskilt fra skoledriften rundt, og det har vært stengt for varetransport rundt både skolestart og skoleslutt når elevene flokker på vei til skolen eller hjem.

Mens en trygg skolehverdag har vært sikret i byggeperioden, har også en ny og velopplyst skolehverdag blitt sikret i det nyrehabiliterte skolebygget.

En av tingene skolen ble priset for av Grønn Byggallianse da de kåret Nordseter skole til månedens prosjekt ved skolestart i år, var lysforholdene. Ytterveggene har glassfelter som er ført helt opp til etasjeskillene, og i klasserommene er himlingshøyden maksimert ut mot ytterveggene for å optimalisere dagslysinnslippet. Glassvegger mellom klasserom og korridorer slipper også dagslyset inn i kjernen av bygget.

– Vi synes det har blitt veldig fint, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, bekrefter Undervisningsbyggs prosjektleder Eivind Olsen.


Flere prosjekter