Arbeidet i nordre del av Akersgata er nå ferdig. Foto: Statsbygg
Arbeidet i nordre del av Akersgata er nå ferdig. Foto: Statsbygg

Nordre del av Akersgata står nå klar

Arbeidet med nordre del av Akersgata, som startet i september 2021, er nå ferdigstilt.

– Akersgata måtte bygges om på grunn av de nye sikkerhetsbestemmelsene rundt regjeringskvartalet. Før var veien åpen for all trafikk, men nå vil den bare være åpen for autorisert transport for regjeringskvartalet, kollektivtransport og syklister. I tillegg vil det være gangfelt på sidene, skriver Statsbygg på sine nettsider.

37-bussen er den eneste bussen som skal kjøre her.

Sperretrinnet rundt regjeringskvartalet var opprinnelig nærmere regjeringsbygningene.

– Nå blir det bygd to sperretrinn rundt Regjeringskvartalet, et ytre og et indre sperretrinn som blir kalt ytre og indre perimeter. Denne delen av Akersgata som nå blir ferdig er en del av ytre perimeter, med to rader av faste dynamiske pullerter. Dei dynamiske pullertene vil fungere som en sluse for gjennomkjøring. Pullertene skal, på samme måte som flere av flatene i gaten, være dekket av granitt, heter det i meldingen.

– Akersgata står ferdig nå, men blir ikke satt i drift før i september. Da blir det en prøveperiode på ett år for å se om dette funker. Hvis det funkar godt med pullertene i Akersgata kommer de andre veiene rundt regjeringskvartalet til å bli bygd likt, sier Fridtjof Myhrene fra Agaia, prosjektleder for K205 nytt regjeringskvartal, i meldingen.