Baard Schumann er konsernsjef i Nordr. Foto: Nordr
Baard Schumann er konsernsjef i Nordr. Foto: Nordr

Nordr solgte boliger for 4 milliarder første halvår

Nordr solgte boliger for 1,7 milliarder i andre kvartal, og totalt solgte de boliger for 4 milliarder i første halvår.

I tillegg styrkes tomtebanken med 1 700 enheter, noe som tilsvarer 10 milliarder i salgsverdi.

Nordr solgte 265 boliger i andre kvartal 2021 hvorav 119 boliger i Norge og 146 boliger i Sverige. Verdien av de solgte boligene var 1,7 milliarder kroner i kvartalet, hvorav Nordrs andel var 1,3 milliarder kroner, mot 387 boliger for 2,3 milliarder i første kvartal. Dette gir et samlet salg på 4 milliarder kroner for første halvår 2021. Ytterligere 57 boliger er forhåndsolgt i Sverige, og blir konvertert til salg neste kvartal, skriver Nordr i en pressemelding.

- Vi opplever at det er høy etterspørsel etter boliger i alle de store byene vi er til stede i. Spesielt glade er vi for at vi har kunnet legge ut nye prosjekter i Stockholm der tilbudet av nye boliger har gått jevnt nedover gjennom våren. Samtidig har vi styrket porteføljen med nye boligprosjekter som vil styrke Nordrs posisjon som en av Skandinavias ledende boligutviklere fremover, sier konsernsjef Baard Schumann i meldingen.

Siden årsskiftet har Nordr kjøpt utviklingstomter med 1.700 enheter, hvorav 1.250 i Sverige og 450 i Norge. Dette tilsvarer 10 milliarder kroner i salgsverdi.

- Med bakgrunn i den gode etterspørselen etter alle de prosjekter vi har lagt ut i markedet i storbyområdene i Sverige og Norge, har vi parallelt arbeidet med å sikre oss gode tomteposisjoner. I alt har vi sikret oss mulighet til å bygge 1 700 nye boliger med en forventet salgsverdi på 10 milliarder som vi bidra til god verdiskapning i årene fremover, sier Schumann

Antallet boliger i produksjon øker, og er nå 2.488 boliger mot 2.008 i andre kvartal i fjor. Nordrs andel er 2.143 boliger. Totalt ble det igangsatt bygging av 224 boliger i andre kvartal 2021. Salgsgraden for boliger i produksjon er 88 prosent.