– Nordr har lykkes svært godt i et krevende marked. Vi solgte mer enn vi har forventet og i Norge har vi solgt flere boliger i 2. kvartal enn vi gjorde i tilsvarende kvartal 2022, sier konsernsjef Andreas Martinussen i Nordr i en pressemelding. Foto: Nordr

– Nordr har lykkes svært godt i et krevende marked. Vi solgte mer enn vi har forventet og i Norge har vi solgt flere boliger i 2. kvartal enn vi gjorde i tilsvarende kvartal 2022, sier konsernsjef Andreas Martinussen i Nordr i en pressemelding. Foto: Nordr

Nordr solgte boliger for 1,2 miliarder i 2. kvartal

Nordr solgte totalt 222 boliger (165 netto) til en verdi av 1,2 milliarder kroner i andre kvartal 2023. Salget fordelte seg på 134 boliger (84 netto) i Norge og 88 boliger (81 netto) i Sverige.

– Nordr har lykkes svært godt i et krevende marked. Vi solgte mer enn vi har forventet og i Norge har vi solgt flere boliger i 2. kvartal enn vi gjorde i tilsvarende kvartal 2022. Vi gleder oss også over at vi har tatt betydelige markedsandeler og så langt i år er vi den boligutvikleren som har solgt flest boliger i Oslo, sier konsernsjef Andreas Martinussen i Nordr i en pressemelding.

Totalt har selskapet mer enn 17.000 boliger under utvikling, heter det i meldingen.

– Vi ser at behovet for gode boliger fortsatt er til stede. Investorsegmentet har vært aktive også i 2. kvartal, så det er tydelig at det er en forventning om at boliger som blir ferdigstilt fra 2025 oppleves som attraktive investeringsobjekter. Av de solgte boligene ble 134 enheter solgt i Norge og 88 enheter i Sverige. Dette er en økning fra henholdsvis 94 og 27 boliger i første kvartal. Vi ser klare tegn til at det blir billigere å bygge framover, men med den usikkerheten som råder rundt inflasjon og rentehevinger forventer vi at høsten kommer til å bli preget av en «vent å se» holdning fra kundene sier Martinussen.

Antallet boliger i produksjon var 2.730 (2.148 netto) ved kvartalsslutt, mot 2.905 (2.303 netto) ved utgangen av første kvartal 2023..

Nordr startet bygging av 149 boliger (109 netto) i andre kvartal 2023, mot 629 (492 netto) i samme kvartal 2022. Salgsgraden for boliger i produksjon var 76 prosent ved kvartalsslutt.