Illustrasjonsfoto

Nordmenn slurver med utvendig husvask

Kun 2 av 10 norske boligeiere vasker huset utvendig hvert år. De fleste lar det gå tre år eller mer før de vasker husveggen.

Seks enkle råd for utvendig husvask

1. Vask ytterveggene årlig, gjerne rett etter vinteren.

2. Vask i regnvær eller fukt veggene godt hvis jobben gjøres i godt vær.

3. For vedlikeholdsvask, bruk egnet vaskemiddel.

4. Ikke bruk nedmattende vaskemidler, som kraftvask, til vanlig vedlikeholdsvask. Dette brukes kun før veggene skal males eller beises.

5. Følg bruksanvisningen på vaskemiddelet. Spyl godt av for å fjerne såperester.

6. Vask med kost påmontert forlengerskaft, så går jobben lettere.


Det viser en landsdekkende undersøkelse innrettet mot norske boligeiere som YouGov har gjennomført for Byggmakker.

Sommerferien står for tur og mange bruker ferien til oppussing, både inne og ute. Men husvasken er blant de vedlikeholdstiltakene som oftest forsømmes i norske hjem. Kun 18 prosent rengjør huset utvendig hvert år, slik de fleste ekspertene anbefaler.

26 prosent av norske boligeiere nøyer seg med å vaske husveggen hvert tredje eller fjerde år. 27 prosent lar det gå fem år eller lenger mellom hver husvask og ni prosent vasker faktisk aldri husveggen utvendig.

– Utvendig husvask er en svært viktig del av det utvendige vedlikeholdet av boligen og forlenger fasadens levetid betydelig. Mange tror at dette er en tidkrevende jobb, men jobben kan faktisk gjøres på et par timer hvis man gjør det riktig. Vask alltid husveggen i regnvær. Da går jobben fortere, sier salgs- og markedsdirektør Henning Johansen i Byggmakker.

– Mange nøyer seg med husvasken før veggen skal beises eller males. En årlig husvask, helst på våren, reduserer imidlertid behovet for å beise eller male veggene like ofte. Man sparer både tid og penger på regelmessig husvask, sier Johansen.

Trøndere er de som i størst grad slurver med husvasken. Kun 1 av 10 boligeiere i Trøndelag vasker huset utvendig hvert år. Hele 24 prosent av de spurte svarer at de aldri vasker huset utvendig, den desidert høyeste andelen i landet.

– Dette er dystre tall! Unnlater man å vaske husveggene utvikles både alger, sopp, grønske, svevestøv og eksos som fester seg på veggene. Lyse vegger er spesielt utsatt for soppangrep. Vasker man veggene hvert år, holder man både sopp og grønske borte fra veggene som igjen forlenger fasadens levetid, sier Johansen.