Nordmenn har svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller. Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene tror imidlertid at privatøkonomien blir bedre det neste året, viser en ny undersøkelse.

Det siste kvartalet har nordmenns optimisme gått markert nedover på Forventningsbarometeret til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er det internasjonale økonomiske uroen som fører til mer pessimisme her til lands.

– Den internasjonale økonomiske uroen smitter åpenbart over på nordmenns tillit til norsk økonomi, mens stigende boligpriser, lave lånerenter og et lønnsoppgjør med reallønnsvekst skaper forventninger om bedring i privatøkonomien, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i FNO.

Kun på Sør- og Vestlandet er befolkningen noe mer optimistiske, noe Hyttnes mener skyldes nye oljefunn og dermed fornyet optimisme i oljenæringen.

Forventningsbarometeret er en landsrepresentativ og kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi, gjennomført av TNS Gallup for FNO.