Foto: Nordisk Bergteknik
Foto: Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik går på børs

Etter en rekke oppkjøp av norske fjellsprengning-, fundamentering- og fjellsikringselskaper ble Nordisk Bergteknik tirsdag notert på Nasdaq Stockholm.

– Børsnoteringen gir oss en finansiell styrke som gjør at vi kan bygge en enda sterkere posisjon i det nordiske markedet, sier Oddbjørn Røed, landsjef for den norske delen av konsernet, i en pressemelding.

Konsernet består av 16 selskaper i Norge og Sverige. Med Pegroco Invest på eiersiden har Nordisk Bergteknik hatt en offensiv oppkjøpsstrategi siden starten i 2016. Først ute var Vestfold Fjellboring og Norsk Fjellsprengning, som selv har historie tilbake til henholdsvis 1966 og 2004, og siden har Songdalen Fjellsprenging, Fjellsprenger, og nå sist, Visinor og Gjerden Fjellsikring kommet til.

– Selskapene er tradisjonsrike aktører fra Kristiansand i sør til Narvik i nord. De har blitt en del av Nordisk Bergteknik fordi de har en attraktiv spisskompetanse som gjør at vi kan være en strategisk partner for entreprenørene på de aller største infrastrukturprosjektene, samtidig som selskapene fortsatt er smidige og har lokalkunnskapen som er etterspurt på mindre oppdrag. Å kunne tilby både helhetlige tjenester og effektive leveranser, har vist seg å være en attraktiv posisjon, sier Røed videre i meldingen.

Børsnoteringen innebærer en nyemisjon, i tillegg til at hovedeier Pegroco Invest AB vil selge seg noe ned. Totalt prises Nordisk Bergteknik til cirka 1,3 milliarder svenske kroner. I prospektet heter det at noteringen er ventet å fremme konsernets operasjonelle strategi og fortsatt vekst.

– Vi opererer i et stort og voksende marked med en høy andel sluttkunder fra offentlig sektor. Her er det fortsatt store behov for utbygginger og vedlikehold innen samferdsel, samtidig som det grønne skiftet vil kreve en helt ny og kompletterende type infrastruktur og stedsutvikling. Dette er trender vi som en ledende aktør innenfor vårt område vil tjene på i lang tid fremover, sier styreleder Mats O. Paulsson i meldingen.

I meldingen varsler de også at konsernet både sikter mot organisk vekst og flere oppkjøp, og skriver at flere av disse gjerne kan komme i Norge.