Foto: Nordic Steel
Foto: Nordic Steel

Nordic Steel med stor Statnett-kontrakt

Nordic Steel skal levere 150 tonn med stålstativer til Statnett for kabelanlegg i tunnelen
Smestad-Sogn i Oslo.

– Vi er veldig glade for tilliten vi har fått fra Statnett til å levere utstyr i en svært viktig tunnel
for fremtidens strømforsyning i Oslo. Her oppfyller vi de strengeste kravene til teknisk utførelse, leveringspresisjon, miljø og dokumentasjon, forteller Harald Moi, prosjektsjef i Nordic Steel i en pressemelding.

Det er hele 150 tonn med stålstativer som skal settes opp i den 4,5 kilometer lange kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn. Stålstativene er opphengssystem for kablene i tunnelen og de skal produseres i syrefast stål.

Statnett er ansvarlig for det norske kraftsystemet med både utbygging og drift av høyspentlinjer og transformatorstasjoner. Mellom Smestad og Sogn i Oslo skal det installeres et 420 kV kabelanlegg i tunnel. Dagens kabler mellom stasjonene er gamle og må fornyes med kabler med større kapasitet for å sikre strømforsyningen i Oslo.

 En stor offentlig kontrakt som med Statnett sikrer arbeid i flere måneder.