Foto: Nordic - Office of Architecture

Nordic – Office of Architecture spisser fagområdene

Som et ledd i en strategisk videreutvikling av firmaets satsningsområder har Nordic - Office of Architecture det siste året gjort en omfattende jobb med struktureringen av ledelsen i selskapet.

- Vi spisser fagområdene våre ytterligere for å kunne tilby et enda bedre sluttprodukt til kundene våre. Vi har alltid vært opptatt av å levere kvalitet i alle ledd og ser at fremtiden vil kreve mer spesialisering og utvikling innen hvert enkelt felt. Denne omstruktureringen er et grep vi tar for å sikre at vi fortsetter å være frempå, sier Eskild Andersen, arkitekt og daglig leder i Nordic i en pressemelding.

Samtlige av de nye lederne er partnere i selskapet, og har hatt ledende roller innen sine markedsområder i lang tid.

Bjørn Olav Susæg har jobbet med flere av Nord Europas største flyplassprosjekter og går nå inn som leder for infrastruktur i Nordic.

Johannes Eggen har vært en stor skikkelse innen helsearkitektur i Norge i mange år og var et naturlig valg til å lede Nordics helsesatsing.

Diana Cruz og blir leder for firmaets urbansimeavdeling. Hun har solid internasjonal erfaring innen feltet og har ledet Nordics urbanismesatsning siden hun startet i selskapet i 2018.

John Arne Bjerknes har ledet alt fra design på det nye regjeringskvartalet til fjelldestinasjoner og vakre hytter. Han blir nå leder for de samlede satsningsområdene bolig, næring og interiør. Med mye konkurransevirksomhet og mange deltagende i dette arbeidet har det blitt naturlig å opprette en ny lederstilling for dette området.

Thomas Fagernes har de siste årene jobbet mye med konkurranser og tilbud og trer inn i stillingen som leder for konkurranse, som også innbefatter markedsføring og kommunikasjon.

Nordic har i mange år vært sterke på de store komplekse prosjektene, med økende fokus på grønne løsninger. Denne typen prosjekter setter store krav til kunnskap om relevant forskning, kommende trender og ny teknologi, noe de nye lederne vil ha ansvaret for å utvikle og formidle innenfor sine områder. Men store prosjekter preges også av et sterkt behov for tverrfaglig samarbeid, skriver de i meldingen.

- At vi spisser oss enda mer betyr ikke at det er slutt på internt samarbeid på tvers av markedsområdene våre. Dette er noe vi alltid har sett som veldig verdifullt og som vi kommer til å oppfordre til videre. Vi beholder fleksibiliteten, men sørger for en klar lederstruktur på toppen som får ansvar for å drive den strategiske satsningen i hvert sitt markedsområde fremover, sier Andersen.

I tillegg til de nye i ledergruppen fortsetter Eskild Andersen som daglig leder, Henriette Habberstad Sterud som operativ leder, Sarah Riahi som HR-leder, Janicke Løken som økonomileder, og Knut Ramstad som teknologileder. Sofie Peschardt fra Danmarkskontoret og Hallgrimur Thor Sigurdsson fra Islandskontoret deltar for å styrke Nordic som nordisk aktør. Grunnlegger av Nordic, Gudmund Stokke, trer ut av ledergruppen, men fortsetter faglig arbeid og som styremedlem.