Eiendomsutvikler Terje Hubred i Nordbolig og Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Hamar kommune. Foto: Nordbolig

Nordbolig vant konkurransen om opsjonsavtale for nytt signalbygg i Hamar

Med fokus på et bærekraftig, innovativt bygg og byutvikling, vant Nordboligs bidrag konkurransen om en opsjonsavtale der intensjonen er å skape et signalbygg som gjenspeiler det grønne skiftet på Fougner Lundhs plass i Hamar sentrum.

– Vår idé om et bærekraftig sentrumsbygg kom etter et lunchseminar i Hamar kommune`s regi. Byggebransjen ble utfordret til å vise Hamar kommune hva som kunne være et grønt fyrtårnprosjekt i kommunen, forteller Terje Hubred, Eiendomsutvikler i Nordbolig i en pressemelding fra selskapet.

– Nordbolig tente på ideen. Med vår nye, store satsing på massivtre ville vi vise hva vi kunne få til, sier han.

Utenom det vanlige
Når Hamar kommune så utlyste en konkurranse om bærekraftig bygging i tråd med det grønne skiftet var ikke Nordbolig sene om å sende inn sitt bidrag.

Hamar kommune ønsket en videreutvikling av torget. Nordboligs arkitekt Stian Svalheim fikk frie tøyler og skapte et signalbygg utenom det vanlige. Med næringslokaler og kafé i første etasje, og leiligheter på toppen har han jobbet fram et bygg som skal tilføre mer liv på torget.

– I utviklingen av prosjektet har vi jobbet bevisst med de byplanmessige grepene. I tillegg til å innarbeide våre visjoner for utviklingen av Hamar, har vi videreført ideer og føringer i Hamars overordnede planer, tilføyer sivilarkitekt og arealplanlegger Hanne Marie Lium.

Rådmannens vurdering
I rådmannens vurdering står følgende: Nordbolig har levert et gjennomarbeidet prosjekt, både tegning og beskrivelse. Alt ble levert innenfor opprinnelig tidsfrist. Forutsetningene om innovative løsninger innen miljø og materialvalg er besvart på en omfattende måte. Materialvalg er spesielt fremhevet; massivtre. Bygget er nyskapende og spennende. Det oppleves således som et både innovativt og identitetsskapende prosjekt som kan bli et positivt bidrag til byutviklingen.

Massivtre

Materialbruken i Nordbolig sitt bidrag er massivtre.

– Massivtre er som navnet tilsier, massive elementer bestående av krysslimte planker i flere lag. På grunn av treets mangfoldighet og unike egenskaper oppnår man energieffektive og miljøvennlige bygg med et sunt og behagelig inneklima, avslutter konsernsjef Oddvar Haugen.