Nordahl Grieg videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad inkl mva: 467 millioner kroner

Bruttoareal: 14.000 kvm

Byggherre: Hordaland fylkeskommune

Prosjektledelse: Hordaland fylkeskommune, eiendomsseksjonen

Romprogrammering: Rambøll

Prosjektassistanse: Hordaland fylkeskommune, opplæringsavd. Statsped Vest

Byggeledelse: Erstad & Lekven Bergen

Arkitekt og IARK: Link-Signatur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: Prosjekteringsledelse, RIE, RIV og RIBr: Cowi - RIB: Bjarte Fyllingen - RIAku: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Rivenes - Råbygg: NCC Construction - Betongelementer: Spenncon - Kobbertekking: Sigurd Opheim - Glassfasade: Bolseth Glass - Maling og gulvbelegg: Magnus Stigen - Innvendig innredning: Åsane Byggmesterforretning - Anleggsgartner: Wikholm - Rørfag: Nydal VVS/Rørkompaniet - Ventilasjon: Bergen Luftteknikk - Elektro: Profitek - SD-anlegg: EM-systemer - Heis: Scanheis - Møblering: Pitney Bowes - Idrettsutstyr: Scandisport - AV-utstyr: Umoe IKT - Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken - Skilting: A2G Profilering - Kunstnerlig utsmykking: Stine Karlsen og Maria Udd

Nordahl Grieg videregående skole på Sørås i Bergen har funksjonell utforming og er bygget i gode materialer. Formen og fasader i kobber og glass gir bygget særpreg.

Skolen er tegnet av Link Signatur AS og bygget i delte entrepriser. NCC Construction førte opp råbygget. Byggestart var i mai 2007. Skolen ble tatt i bruk i august i år. Total prosjektkostnad er 467 millioner kroner inkl mva for et bygg på 14.000 kvadratmeter. Byggherre er Hordaland fylkeskommune,

788 elever
Når skolen kommer i full drift vil den ha 788 elever fordelt på linjer for studiespesialisering, service og samferdsel, helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon og tilrettelagt opplæring. I tillegg er skolen lagt til rette for døve elever, kalt Knutepunktskolen. Denne høsten har 350 elever startet på skolen.

I første etasje er det vestibyle, kantine, idrettshall, auditorier, administrasjon, elevtjenester, avdelinger for tilrettelagt opplæring og helse- og sosialfag og tekniske rom. Andre etasje rommer bibliotek, hovedtilkomst til auditorier, garderober for ansatte, driftskontor, forskingsverksteder, og avdelinger for service og samferdsel, og medier og kommunikasjon. I tredje etasje er det realfagslaboratorier, ideverksted og avdelinger for tre klassetrinn for studiespesialisering. Deler av de tekniske rommene ligger som sokkel under den sørlige delen av hovedbygget. Uteområdene er på 22 mål og rommer skoletorg, parkering, leselund og idrettsanlegg med ballplass, løpebane og sandvolleyballbane.

Kobber
Sett fra luften har skolebygget T-form. Bærende konstruksjon består av betongsøyler, ståldragere og hulldekker. Taket har et fall på fire grader. Fasadene er i prepatinert kobber, glass og aluminium og noe betong. Fasadene har en U-verdi på 0,9 der det brukes trelags isolerglass.

Det er i stor grad brukt gummi på gulvene. Veggene er i frilagt betong eller gips. Kontorene har fronter i klart glass, noe som gir et lyst og luftig inntrykk. Mange av dørene er i farget glass. Det er gjennomgående himlingshøyde i alle etasjer, noe som gir stor fleksibilitet.

Tidligere prosjektleder Hans Økland i NCC sier at Nordahl Grieg videregående skole bød på en meget stor betongjobb. – Bygget har mange synlige betongoverflater innvendig og det var viktig at de ble fine.

Det ble praktisert rent bygg under byggingen. Råbygget ble tørket ut med rotoravfuktere. Det er valgt mest mulig slitesterke materialer med lang levetid og enkelt vedlikehold. Antall materialer er holdt nede for å gi et enkelt renhold og vedlikehold. Fasadene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Glassrutene er selvrensende og står i aluminiumsrammer. Bygget har ett sentralt renholdsrom og flere bøttekott, noe som gir korte gangavstander for renholderne.

Kabelkanaler
Skolen har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. I fellesarealene er det gulvvarme, mens det er radiatorer i resten av bygget. Framføringer for elektro og varme ligger i kabelkanaler i en sokkel langs glassfasadene.

Beregnet energiforbruk per kvadratmeter per år er 143 kWh. 40 cm isolasjon i taket, trelags isolerglass, balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinning og en tett konstruksjon reduserer varmebehovet. Solavskjerming med 300 utvendige motorstyrte persienner reduserer behovet for kjøling. Hele bygget er sprinklet.

Skolen har universell utforming og har felles trafikkmønster for rullestolbrukere og gående. Det er FM sender i mange av rommene og teleslynge i fellesarealene.

Cowi har hatt prosjekteringsledelsen og vært rådgiver for elektro, VVS og brannsikkerhet. Bjørn Instanes i Cowi sier at den største utfordringen i prosjekteringen var å oppfylle brukers og byggherres ønsker innenfor de økonomiske rammene. Terje Espeland i Cowi sier at en stor utfordring var å oppnå lavt energiforbruk med store glassfasader. – Det er løst ved å montere 300 automatisk styrte persienner.

Avansert SD-anlegg
EM Systemer AS har levert SD-anlegget HPC 1000 Net til Nordahl Grieg videregående skole. Geir Sandal i EM Systemer forteller at SD-anlegget er tilknyttet EMPortal.no som overliggende webgrensesnitt. – Med denne portalen sikres effektiv drift lokalt fra skolens intranett og fra andre driftskontorer internt i fylket og eksternt via internett.

På romnivå er det installert EM Systemers egne romregulatorer som kommuniserer over MODBus. Radiatorventiler og VAV spjeld tilknyttes romregulatoren som styrer rommet til ønsket temperatur og CO2 nivå. I kontorer er det levert display på romregulatorene. I alt er det installert denne typen regulering i 270 rom. De sentrale varme- og ventilasjonstekniske anlegg er installert med Unit One 2000 DDC undersentraler. I tavlefront er det installert touchskjerm og fra begge tekniske rom kan en styre og regulere SD-anlegget som om en var på driftskontorets server.

SD-anlegget er integrert mot et Dali lysstyringsystem og Somfi persiennesystem. Ved tavlen i klasserommene er det et LCD display hvor man kan velge forskjellige scenario for undervisningen. Dersom man skal benytte videoprosjektor mottar SD-anlegget denne informasjonen og kommuniserer mot persiennesystemet som setter dette i ønsket posisjon.

SD- anlegget er tilknyttet byggets energimålere for fast kraft og fjernvarme og innehar en rekke rapporter for EOS. Driftsindikering og alarmbehandling av byggets varmepumper, kjøle og fryserom samt alle de sentrale varme- og ventilasjonstekniske anlegg presenteres i SD-anleggets grafiske bilder.

Cote
Link Signatur vant arkitektkonkurransen om Nordahl Grieg videregående skole med forslaget Cote. Partner og sivilarkitekt Rolf Maurseth i Link Signatur forteller at hovedideen var å skape et bygg med helhetsform og alle funksjoner samlet under ett tak. – Skolen har en hovedkropp og et tilbygg, begge med samme formspråk. Fellesfunksjoner som kantine og idrettshall ligger i tilbygget. Bygget skulle passe på den skrånende tomten. Høydeforskjellene på tomten er tatt med inn i bygget. Dette betyr at det var lite behov terrengutskiftning. Bygget er både funksjonelt og fleksibelt. Jeg tror vi har fått synliggjort de kvalitetene vi ønsket å legge inn i bygget. Det er nesten ikke forskjell på tegningene og et fotografi av bygget i dag.

Sivilarkitekt Bjørn Feltens i Link Signatur sier at for å få et godt resultat har det vært viktig å bry seg om alt. – Vi kan ikke slippe taket, men hele tiden være opptatt av detaljene. Det har vært viktig å skape et fleksibelt bygg, slik at bruken kan endres raskt. Skolen har en nytenkende rektor i Lin Holvik. Hun ble ansatt tidlig, noe som gjorde det lett å ta med hennes innspill.

Interiørarkitekt Ingeborg Hopland i Link Signatur sier at skolebygget er åpent og strekker seg over et stort plan. – Det er mulig å undervise både i store formidlingsrom, klassiske klasserom og i grupperom. Vestibylen kan bruke som multimediaplattform.

Interiørarkitekt Nina Frisk sier at det har vært få brukere å forhold seg til i dette prosjektet, noe som er både en ulempe og en fordel. – Det har vært tett dialog mellom arkitektene og interiørarkitekten i Link Signatur.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter