Risøy bru i Haugesund er fra 1939 og er ifølge Rogaland fylkeskommune moden for utskiftning.
Risøy bru i Haugesund er fra 1939 og er ifølge Rogaland fylkeskommune moden for utskiftning.Foto: Norconsult

Norconsult utreder ny bru i Haugesund

I arbeidet med en ny bypakke for Haugesund/fastlands-Karmøy er ny Risøy bru over Smedasundet det største prosjektet Rogaland fylkeskommune ønsker finansiert. Norconsult er engasjert for å gjøre plan- og utredningsarbeidet.

For at det skal være mulig å finansiere den nye brua i ny bompengefinansiert bypakke, må Rogaland fylkeskommune ha ferdig en godkjent reguleringsplan når fylkeskommunen søker om ny bompengepakke, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Risøy bru er fra 1939 og moden for utskiftning. Reguleringsplanen for ny bru til Risøy fra 1997 er heller ikke god nok med dagens briller, fastslår fylkeskommunen.

— Reguleringsplanen er for gammel til å bygge ut etter, og tilfredsstiller ikke dagens krav til utredninger eller teknisk kvalitet, forklarer prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune.

— Derfor må vi lage en ny reguleringsplan for den nye forbindelsen til Risøy. I planprosessen utreder vi alle relevante fagtema, og vi skal finne gode løsninger, supplerer planleggingsleder Marte Ness Aarak i Rogaland fylkeskommune.

Norconsult er engasjert av Rogaland fylkeskommune for å gjøre plan- og utredningsarbeidet. I tiden framover starter Norconsult flere undersøkelser på sjø og land.

— Utover våren kommer konsulenten til å kartlegge havbunnen, gjøre grunnboringer og undersøke forurensing og naturverdier. Folk kommer til å se borerigger, flåter og droner som blir brukt i kartleggingen, sier Kalkvik og Aarak.