Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging sammen med Alex Lunde, regiondirektør for Norconsult Region Vest. Foto: Norconsult
Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging sammen med Alex Lunde, regiondirektør for Norconsult Region Vest. Foto: Norconsult

Norconsult skal prosjektere for Bybanen i Bergen

Norconsult og Bybanen Utbygging har signert en rammeavtale som gjelder prosjekteringsoppdrag utenom hovedprosjekteringen av byggetrinn fem til Åsane, samt enkeltoppdrag for grunnundersøkelser. Avtalen har en anslått total kontraktsverdi på 150 millioner kroner.

– Avtalen gjelder i første omgang for to år, men kan utvides slik at total lengde på oppdraget kan bli åtte år. Norconsult stiller sammen med Asplan Viak og har en prosjektorganisasjon som inneholder spesialister på blant annet vei og bane, vann og avløp, geologi, støy, konstruksjonsteknikk og elektrofag, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi gleder oss seg til å ta fatt på prosjektet. Bybanen er et stort og spennende prosjekt, som utfordrer oss faglig. Dessuten er Bybanen viktig for Bergen og utviklingen av byen, og et prosjekt alle bergensere er opptatt av. Det er klart man kjenner på litt ærefrykt når vi skal ta fatt på et så viktig prosjekt for byen. Samtidig er det veldig givende å kunne bidra på noe som utvilsomt kommer til å forbedre hverdagen til den jevne bergenser når banen står ferdig, sier Alex Lunde, regiondirektør for Norconsult Region Vest, i meldingen.

Norconsult har tidligere erfaring med store samferdselsoppdrag i Bergensområdet, og har jobbet med og jobber med blant annet Ulrikstunnelen, Hardangerbrua, E39 Svegatjørn - Rådal og Sotrasambandet.

– Norconsult vant konkurransen med den beste kombinasjonen av kvalitet og pris, og tilbyr en meget god oppgaveløsning som har gitt Bybanen Utbygging stor trygghet for at utfordrende oppgaver i bynære strøk og tverrfaglig koordinering vil bli godt ivaretatt. Det er tilbudt et svært godt team med svært sterke fagressurser. Teamet fremstår samkjørt og har demonstrert at de vil kunne ta hånd om avrop fra Bybanen Utbygging på en solid og god måte, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging i meldingen.