Norconsult gjentar seminarsuksess

Norconsult gjentar sin seminarsuksess fra sist sommer. Denne gang er tema bruk av massivtre i bygninger og integrerte fasadesystemer.

I juli i fjor arrangerte Norconsult for første gang til et gratis halvdagsseminar hvor idéen var å samle leverandører av nye innovative isolasjonsmaterialer og solavskjermingsløsninger for et publikum av omtrent 60 arkitekter og entreprenører.

Etter positive tilbakemeldinger og godt oppmøte på det første seminaret arrangerer Norconsult på ny et halvdagsseminar seminar om spennende produkter i byggenæringen. Denne gangen skal det dreie seg om bruk av massivtre og fasadesystemerer med integrerte løsninger for ventilasjon, solavskjerming og solcellepaneler.

Håper å fjerne usikkerhet

Tanken bak seminaret er igjen å prøve å opplyse prosjekterende og entreprenører med faktaopplysninger og muligheter som finnes ved bruk og løsninger som kanskje ikke anses som tradisjonelle. Ved å la leverandører som sitter på den tekniske kunnskapen presentere sine produkter direkte til prosjekterende og utførende, håper Norconsult å fjerne usikkerhet rundt bruk av nye materialer og løsninger, heter det i en melding fra rådgiverselskapet.

– Vi kan nok ikke uttale oss om det første seminaret har ført til økt bruk av materialene som ble presentert sist uten at det blir annet enn spekulasjoner, men flere av de oppmøtte ga tilbakemelding om at de satt igjen med nyttig kunnskap etter at dagen var over, opplyser initiativtager for seminaret Pål Kjetil Eian hos Norconsult.

Hos Norconsult

Seminaret holdes i Norconsults lokaler i Sandvika den 29. januar klokken 12. For å presentere mulighetene til å bygge med massivtre skal Moelven, Norsk Massivtre, Jatak og Splitkon presentere forskjellige løsninger og praktiske erfaringer fra banebrytende prosjekter. Av fasadesystemer vil det være mulig å høre om Kebony sine ubehandlede og robuste trekledninger, Schüco sitt E 2-fasadesystem, Wicona sitt TEmotion fasadesystem og Sto Norge sitt ARTline fasadesystem.

Egnede bruksområder

– Det vil spesielt bli retter oppmerksomhet mot egnede bruksområder, gode tekniske løsninger og hvilke utfordringer som kan løses med bruk av produktene på agendaen. Dette blir en arena hvor det er mulig å stille spørsmål direkte til de som sitter på kunnskapen. Det er mye spennende utvikling som skjer innen massivtrekonstruksjoner og fasader hvor stadig mer av teknologien ligger integrert i elementene. Vi håper at andre er like interessert i å høre hvor denne utviklingen er på vei som oss, fremholder Eian som opplyser at det denne gangen er reservert større plass på grunn av den store interessen forrige gang.