Åpning av Bærekraftsuken besto av paneldebatt med (f.v.) Bård S. Hernes (Norconsult), Liv Kari Hansteen (Rif), Egil Hogna (Norconsult) og Nikolai Astrup (Høyre). Foto: Norconsult
Åpning av Bærekraftsuken besto av paneldebatt med (f.v.) Bård S. Hernes (Norconsult), Liv Kari Hansteen (Rif), Egil Hogna (Norconsult) og Nikolai Astrup (Høyre). Foto: Norconsult

Norconsult åpnet Bærekraftsuken

Mandag åpnet Norconsult den digitale storsatsningen Bærekraftsuken for andre året på rad. I løpet av uken skal det holdes 45 webinarer med fokus på klima, miljø og bærekraftig utvikling.

Egil Hogna og Bård Sverre Hernes i Norconsult åpnet mandag Bærekraftsuken sammen med tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup og administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF.

Under paneldebatten ble det blant annet diskutert hvilke muligheter for vekst som åpner seg i bygg- og anleggsbransjen som følge av det grønne skiftet, samt at krav til klima, miljø og bærekraft i prosjekter kan gi et stort potensial for næringsutvikling.

22.000 bygg rives

– Bygg- og anleggsbransjen har en betydelig negativ påvirkning på klimautslippene. Hvert år rives det 22.000 bygg i Norge fordi det ikke lenger er lønnsomt å beholde dem. Dette skaper store mengder med bygningsavfall som må håndteres. Det skaper også et enormt behov for nye byggematerialer som må produseres og fraktes inn til en byggeplass, sier Bård Sverre Hernes ifølge en pressemelding fra Norconsult.

– Det er et stort potensiale i å rehabilitere mer og bygge mindre nytt, og kanskje også bygge mye smartere enn det vi gjør i dag, legger Hernes til.

Høye krav til medarbeiderne

Visjonen for Bærekraftsuken er «Kunnskap vokser når den deles». I løpet av uken skal fageksperter fra Norconsult, og eksterne foredragsholdere, innom de fleste av FNs bærekraftsmål som omhandler økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 

De enkelte webinarene, 45 totalt, skal ifølge meldingen vise konkrete eksempler på hvordan rådgivningsbransjen utfordrer prosjekter innen temaer som for eksempel massehåndtering, sirkulærøkonomi, arkitektur, planprosess, materialvalg og solenergi.