Norcem og Ølen Betong signerte storkontrakt

Ølen Betong har tidligere inngått storkontrakter til levering på Ryfastforbindelsen. Nå har betongleverandøren og Norcem signert den største prosjektkontrakten for sement på minst ti år i Norge.

Ølen Betong har inngått avtaler om betonglevering til både Marti og AF Gruppen rundt utbyggingen av Solbakktunnelen som inngår i Ryfastprosjektet.

– Vi skal levere drøyt 200.000 kubikkmeter betong til prosjekt, forteller adm. dir. Svein Atle Berge i Ølen Betong til Byggeindustrien.

Det er snakk om mye sprøytebetong, og da blir det også store mengder sement.

Norcem og Ølen Betong signerte før helgen en kontrakt om levering av 100.000 tonn sement til prosjektet.

– Dette er den største sementavtalen innen prosjektmarkedet på i hvert fall ti år i Norge, forteller markedsdirektør Tor Inge Overrein i Norcem.

Ølen Betong har tidligere også signert store prosjektkontrakter for sement, som blant annet til Snøhvit-prosjektet, men ingen så store som dette.

Hele Ryfast-prosjektet er estimert å benytte 400-500.000 kubikkmeter betong.