NorDan først med Svanemerke

NorDan er den første vindusprodusenten i hele Norden som har klart Svanemerkets krav, etter at de nylig ble strammet inn.

Vinduene utgjør bare 5-10 % av boligens ytterflate, men står for hele 40 % av varmetapet. Det enkleste enøk-tiltaket du kan gjøre, er derfor å skifte til nye vinduer med minimalt varmetap. Et svanemerket vindu er blant de best isolerte vinduene i verden. Det slipper ut lite varme, men lar lys og varme fra sola komme fint igjennom. Det er laget av gode og miljøtilpassete materialer, og har i tillegg ti års garanti.

Minst varmetap med svanemerka vinduer
Måleenheten for vinduers varmetap kalles u-verdi. Enova, som er etablert av norske myndigheter for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, anbefaler vinduer med en u-verdi på 1,0. Vinduene NorDan nå har svanemerket isolerer enda bedre enn dette, og har en u-verdi på 0,7. Til sammenligning har det nybygde og prestisjetunge Bellonahuset vinduer med en u-verdi på 0,8.

Først i Norden
NorDan er den første vindusprodusenten i hele Norden som har klart Svanemerkets krav, etter at de nylig ble strammet inn. Den rogalandsbaserte bedriften omsetter hvert år for 1, 4 milliarder kroner, og selger vinduer både utenlands og til hjemmemarkedet.

- Nordan har tenkt miljø i en årrekke, sier Johannes Rasmussen, markedsdirektør i NorDan. - Miljø var faktisk brekkstangen for å komme inn på eksportmarkedet i sin tid. For oss i NorDan er det like viktig med innemiljø - og dermed helseaspekter - som utemiljø og klima. Derfor har vi jobbet like mye med å kvalitetssikre innvendige effekter som de utvendige

Mange kunder krever god miljøprofil
- Merker dere økt etterspørsel etter miljøriktige produkter?

- Ja, vi merker en markant økning i etterspørselen etter vinduer med god miljøprofil. De svanemerkete vinduene er veldig godt isolerte, og er derfor et godt valg for alle som har et bevisst forhold til energiforbruk og -kostnader, avslutter Rasmussen.