NorDan først med ny EPD-sertifisering

Den norske produsenten er også en av de ti første i Europa som får motta den nye sertifiseringen.

- Det betyr at vi kan bruke den norske EPD-sertifiseringen inn mot Sverige og UK (pluss resten av Europa) som første bedrift i vår bransje, sier Anders Roulund NorDan til Byggeindustrien.

- NorDan har vært veldig aktiv i forbindelse med PCR (Product Category Rules) utvikling og var de første i Norge med EPDer på vinduer. Vi har fått mye ros for kvaliteten på den informasjonen presentert til både EPD utvikler og verifiserende ledd. EPD Norge var temmelig sikre at en uavhengig europeisk revisjon av våre EPDer vil gå bra, legger han til.

ECO Platform er en europeisk non -profit organisasjon som er registrert i Brussel, Belgia. Hovedmålsettingen til organisasjonen er å justere EPD for byggevarer i henhold til den europeiske standarden EN 15804.

Målet er å oppnå anerkjennelse av EPD på tvers av land innen Europa, og ved å gjøre dette, fjerne potensielle handelshindringer i det indre marked. Construction Products Europe, paraplyorganisasjonen for europeiske produsenter av byggeprodukter og deres bransjeorganer, har støttet ECO Platform fra begynnelsen.

Som et første skritt har programoperatører blitt enige om felles standarder og prosedyrer for kvalitetssikring og for verifisering av EPD. De har demonstrert denne harmoniseringen i form av revisjoner til hverandre. Dette er en forutsetning for gjensidig godkjenning av EPD og en nødvendig forutsetning for å publisere d en verifiserte EPD logoen fra ECO Platform EPD.

16. oktober vil det være en overlevering av de første ECO Platform EPD sertifiseringene i hovedkvarteret til Construction Products Europe. Dette vil foregå på avslutningsseremonien av en konferanse som vil være åpen for publikum. Her vil viktige foredragsholdere presentere arbeid og prestasjoner av ECO Plattformen og deres fremtidige mål.