Konsernsjef Dag Kroslid (f.v.), Sigurdur Magnusson og markedsdirektør Johannes Rasmussen under et møte på hovedkontoret på Moi tidligere i år. Foto: NorDan
Konsernsjef Dag Kroslid (f.v.), Sigurdur Magnusson og markedsdirektør Johannes Rasmussen under et møte på hovedkontoret på Moi tidligere i år. Foto: NorDan

NorDan etablerer datterselskap på Island

Utvidelsen skjer gjennom et nytt salgsselskap med utstilling og kontorer rett utenfor sentrum av Reykjavik.

NorDan Island skal ledes av Sigurdur Magnusson, som har lang erfaring med vinduer og dører på Island.

– Jeg er glad og stolt over å introdusere NorDan til det islandske markedet. Jeg har blitt godt kjent med NorDan det siste halvannet året, og ordrene vi allerede har levert viser at kvaliteten på produktene passer som hånd i hanske til det krevende klimaet på Island, sier Magnusson i en pressemelding. Han legger vekt på at etableringen er mer enn bare et samarbeid.

– NorDan er en seriøs aktør, og jeg er stolt av at vi har valgt å etablere et eget selskap med egen tilstedeværelse, fremfor kun å jobbe med forhandlere, sier han.

– Som en av de ledende dør- og vindusprodusentene i Nord-Europa er etableringen av et datterselskap på Island et naturlig steg for NorDan Gruppen. Vi har allerede lang erfaring med leveranser av vinduer og dører til Grønland, Færøyene og arktiske områder. Vi gleder oss og til å levere våre bærekraftige vinduer og dører også til Island gjennom denne spennende nyetableringen, sier konsernsjef Dag Kroslid i NorDan Gruppen i meldingen.

– På grunn av vår ledende posisjon i områder med ekstremvær har vi opplevd en økende etterspørsel etter NorDan på Island, og med sin omfattende dokumentasjon er våre produkter på mange måter skreddersydd for dette markedet. I løpet av 2023 leverte vi produkter til Island for flere millioner kroner. Positive tilbakemeldinger gjør at vi nå tar steget fullt ut og etablerer egen virksomhet. Byggeaktiviteten på Island er høy, drevet av den enorme turismen som igjen bidrar til stor utbygging av overnattingskapasiteten. Vulkanutbruddene vi opplever er dramatiske, men skaper stor oppmerksomhet. I tillegg står Island foran en omfattende boligbygging de kommende årene, sier markedsdirektør i NorDan Gruppen, Johannes Rasmussen.