Norsenga bru. Foto: Statens vegvesen.
Norsenga bru. Foto: Statens vegvesen.

Nok en trebru gjenåpnes

Norsenga bru gjenåpnes torsdag 15. september kl. 10:00. Foreløpig blir brua åpnet for enveistrafikk.

Det blir i begynnelsen manuell dirigering for Norsenga bru. Dette vil etter hvert bli erstattet av automatisert lysregulering, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi er helt sikre på at Norsenga bru er trygg for den trafikken vi åpner opp for nå. Dette er et føre-var-tiltak hvor vi øker sikkerheten ved å redusere belastninga på brua. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i meldingen.

Norsenga var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned 15. august.

- Brua har gjennomgått hele regimet som er etablert for å vurdere gjenåpning av bruer med spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll, sier Eiterjord.

Det er etablert en prioriteringsliste for gjenåpning av alle bruene som ble stengt etter kollapsen til Tretten bru, melder Statens vegvesen.

- Vi prioriterer bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten. Arbeidet er i gang for alle bruene, men hvor langt vi har kommet med hver enkelt bru håndteres i henhold til prioriteringslista. Det er omfattende analyser, beregninger og vurderinger som gjøres for hver enkelt bru. Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet, understreker Eiterjord.

For Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune gjenstår det noe arbeid med beregninger og vurderinger. Målet er at Flisa bru gjenåpnes tidlig i neste uke. Her trengs det mer tid enn forutsatt til vurderinger og beregninger. Også for Flisa bru vil det bli enveiskjøring foreløpig når den gjenåpnes. Det vil komme nærmere informasjon om Flisa bru førstkommende mandag.

Moumbekken bru var den første brua som ble gjenåpnet mandag 12. september. For Tveit bru på E16 i Vang er det mål om gjenåpning mandag 19. september.