Nittedal ungdomsskole

DCIM\100MEDIA\DJI_0243.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0224.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0218.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0232.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0249.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0257.JPG

I midten av august kunne rundt 400 elever og lærere ta i bruk den splitter nye Nittedal ungdomsskole på Rotnes. Dermed var en nær tre år lang samspillsprosess mellom kommunen og Backe Romerike/Backe Stor-Oslo fullført.

Fakta

Sted: Rotnes, Nittedal

Prosjekttype: Ungdomsskole

Byggherre: Nittedal eiendom KF

Prosjekteringsgruppeledelse: AFRY Norge

Prosjektledelse/koordinator: OPAK

Samspillsentreprise: Backe Romerike/Backe Stor-Oslo

Kontraktsum/målpris: 230 millioner kroner (eks. mva.)

Størrelse: 8.250 kvadratmeter

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen

Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects Norge

Interiørarkitekt: Kapsel

Breeam-Nor revisor: Golder

Rådgivere: RIB, RIM, RIG, RIBr, RIAku, RIE, RIV, RIVA: AFRY Norge l RIB stål: Stabil l RIB prefab: Spenncon l ITB: Ingenia

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Bravida l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: M. Carlsen & Sønn l Energibrønner: Rototec l Heis: Orona l Automatikk: SAAS Prosjekt l Solskjerming: Nerligruppen l Prefab: Spenncon l Grunn- og utomhusarbeider: Nordby Maskin l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Betongarbeider: Gislebye Bygg l Armering: Jenserud l Gulvstøp og avretting: Gulventreprenøren l Sliping betonggulv: Betotec l Stål: Åkrene Mek Verksted l Mur, puss og flis: Mjøndalen Mur & Puss l Isolasjon i grunn: Sundolitt l Byggevarer: Maxbo Proff l Inventar: Input l Vakuumisolasjon: Isola l Foringer og listverk: Hemnes Tre l Vinduer: Lian l Tredører: Sentrum Bygg l Glass- og aluminiumsarbeider: Østlandske Fasadeteknikk l Ståldører: Daloc l Rigg og maskiner: BAS Maskinutleie l Tømrerarbeider: Byggimpuls l Blåseisolering: Isomax Energi l Parkett: Bo Andren l Amfitrapp: Massivtre l Foldevegger: Saxi l Porter: Windsor Door l Branngardin og røykluker: Jet Bramo l Lås og beslag: Ingeborg Beslag og låssystemer l Taktekking: Byggpartner l Blikkenslager: RS Blikk l Rekkverk: Nytrapp.no l Malerarbeider: ATG l Byggtapetsering: Kjærnsmo l Renholdsmatter og taktil merking: Miljøconsept l Himlinger: Bærum Byggmontering l Kjøkken: Studio Sigdal Lørenskog l Fast innredning: Krogsæter l Sceneteknikk: Atendi l Skilting: Design l Kjerneboring: Mimax l Branntetting: Firesafe l Riving: Øst-Riv l Takheiser: Etac l Svømmebasseng: Enwa l Byggrenhold: Ullensaker renholdsteknikk l Oppmåling: Geomatikk Survey

Den nye ungdomsskolen på tettstedet Rotnes erstatter den gamle skolen som lå på tomten. Gamleskolen var fra 1960 og moden for utskifting. Nå har både lærere og elever fått helt nye lokaler, som dermed vil gi dem en ny hverdag og som vil kunne danne grunnlag for en bedre ramme for god læring.

Stor skole

Skolen ligger sentralt til på Rotnes, i umiddelbar nærhet til fotballanlegget og fridrettsarenaen samt idrettshallen. Dette er også fasiliteter som blir brukt av skolen.

Bygget er dimensjonert for 550 elever, et tall man regner med å nå innen noen år. Med sin nærhet til Oslo, er Nittedal en kommune i sterk vekst. Skolen er totalt på 8.250 kvadratmeter fordelt på to- og tre etasjer. Østfløyen av skolen er også tilrettelagt for en ekstra etasje om behovet skulle melde seg.

Skolen er tegnet av Arkitektruppen Lille Frøen, som har en lang rekke skoler på merittlisten. Skolen har en H-utforming, med to fløyer og et åpent mellombygg, noe som er gunstig både med tanke på lys og utsyn. Skolen er organisert med klasserom rundt fellesområder, og har en stor aula like innenfor hovedinngangen. Dette området er tenkt brukt av nærområdet til ulike tilstellinger også utenfor skolens åpningstider. Det samme er et eget innvendig 12,5 meters svømmebasseng i stål med hev-/senkbunn som er bygget inn i skolen.

Det er opprettet flere ulike hjemmeområder for de ulike trinnene på skolen, som alle har egen inngang – det samme har svømmeanlegget. Bygget har også en egen ressursavdeling for ungdom med spesielle behov.

Skolen inneholder en rekke tradisjonelle undervisningsrom samt spesialrom for undervisning innen mat og helse, kunst og håndverk, sløyd, keramikk, musikk og naturfag. Det er også etablert flere fellesarealer og en egen avdeling for de ansatte. Inkludert i utbyggingen er også et stort utomhusprosjekt.

Samspillsentreprise

Det var våren 2017 Nittedal eiendom KF utlyste konkurransen for å finne den beste samspillentreprenøren til utvikling og utbygging av den nye skolen. Totalt fire grupperinger ble med i konkurransen, men det var altså Backe Romerike og Backe Stor-Oslo i samarbeid med Arkitektgruppen Lille Frøen som vant frem. Avtalen ble signert i oktober 2017.

– Ettersom dette er en samspillsentreprise, med åpen bok, ble det gjennomført en omfattende samspillsfase, både med de involverte aktørene, og ikke minst brukerne, før arbeidet kunne ta til. Det ble gjort enkelte justeringer fra vinnerutkastet i forbindelse med denne prosessen, blant annet ble skolens aula videreutviklet, sier byggherrens prosjektleder, Jarle Svanæs fra Opak. Han har samarbeidet tett med Backe Romerike og Backe Stor-Oslo i arbeidet med utbyggingen av anlegget.

Arbeidet med å rive gamleskolen startet i juni 2018. Dermed måtte elevene ta plass i skolemoduler et lite stykke unna skolen, noe som skal ha fungert fint gjennom byggeperioden. Den nye skolen er bygget på tomten til gamleskolen, og er satt opp på tradisjonelt vis, med plasstøpt betong i kjeller, og prefab betongelementer i de øvrige etasjene.

– Vi har brukt en god del underentreprenører i gjennomføringsfasen, men har selv stått for arbeidet med ytterveggene, sier prosjektsjef Jens Olav Kjærstad fra Backe Romerike. Ytterveggene er kledd med vedlikeholdsvennlig panel. De to Backe-selskapene har samarbeidet tett gjennom hele prosessen, der de har utnyttet hverandres ressurser. Begge selskapene har stått for selve jobben, med Backe Romerike som formell kontraktpartner med kommunens eiendomsselskap.

Arbeidet har i hovedsak gått som planlagt, men man fikk noen utfordringer i forbindelse med grunnarbeidene.

– Detaljprosjektering av seismikk viste seg å bli mer krevende enn antatt, og tilhørende tiltak medførte at arbeider i grunnen tok vesentlig lenger tid enn planlagt. Når vi fikk på plass en løsning for dette har det gått bra, og vi overleverte skolen i henhold til revidert fremdriftsplan, en uke før skolestart, sier prosjektleder/prosjektutviklingssjef Stefan Konkoly-Thege fra Backe Stor-Oslo. Både entreprenøren og byggherren er godt fornøyde med resultatet og byggeprosessen.

– Samspillsprosessen har fungert meget bra. Det har vært en tett dialog hele veien, der vi har kjørt med åpen bok-prinsippet. Vi har klart å samarbeide godt hele veien, selv om det har vært noen uenigheter underveis, påpeker Konkoly-Thege.

– Vi mener kommunen har fått en flott og funksjonell skole, med mange gode kvaliteter både innvendig og utvendig. Bestillingen fra politikerne var i utgangspunktet preget av nøkternhet, men jeg synes vi har fått et flott anlegg. Det er ikke et påkostet bygg, men det er noen elementer som er prioritert, for eksempel inngangspartiet, midtbygget og utomhusområdet. Dessuten vil aulaen være en berikelse for alle i nærmiljøet. En god brukerprosess har vært et av suksesskriteriene for prosjektet, utdyper Svanæs i Opak.

Helt fra planleggingen av utbyggingen var kommunen klar på at de skulle stille strenge miljøkrav i utbyggingen; skolen skulle sertifiseres som Breeam-Nor Excellent. Breeam-utmerkelsen er gitt basert på en helhetlig tilnærming til alle miljøaspektene i byggeprosjektet.

– Jeg mener kommunen har kjørt en fin prosess med miljøkravene og Breeam-sertifiseringen. Kommunen og Opak la tidlig premissene for utbyggingen klare, og har stått ved valget om Breeam-Nor Excellent gjennom hele utbyggingen. Det har gitt oss utførende en tydelig ramme, og har medført at vi kunne planlegge utfra dette. I samspillsfasen etablerte vi tidlig en pre-analyse, som igjen har vært grunnlaget for prosjektets funksjonsbeskrivelse. Samspillet mellom BH, rådgiverne i AFRY, arkitekten og oss som entreprenør gjorde dette til en meget god prosess. Vi er godt fornøyde med å kunne få på plass denne sertifiseringen, sier Konkoly-Thege. AFRY Norge har vært Breeam-koordinator i prosjektet.

På topp var 85 personer involvert i utbyggingen.


Flere prosjekter