Nils Smetbak (t.v.)  frigjøres for arbeid med FP3-anken og Anders Høiback konstitueres som daglig leder i Isachsen Anlegg.

Nils Smetbak frigjøres for arbeid med FP3-anken - Anders Høiback konstitueres som daglig leder i Isachsen Anlegg

Nils Smetbak har meddelt at han ønsker å tre tilbake som daglig leder i Isachsen Anlegg for å kunne ha fullt fokus på den kommende ankesaken etter FP3-prosjektet. Anders Høiback konstitueres derfor som daglig leder for Isachsen Anlegg fra 1. januar 2020.

Samtidig er det startet en prosess for å rekruttere ny daglig leder til selskapet.

Anders Høiback har vært en sentral leder og medarbeider i Isachsen Anlegg siden 1993. Han leder i dag virksomhetsområdet Spesialprosjekter som omfatter flere av Isachsen Anleggs største prosjekter og flere av Isachsen Anleggs spesialvirksomheter, som NoDig, Transportavdelingen, VS Element AS og Nordisk Sprøytebetong AS.

Anders Høiback tiltrer stillingen som konstituert daglig leder 1. januar 2020 etter Nils Smetbak, som har vært daglig leder i Isachsen Anlegg siden 2017. Nils Smetbak vil sammen med Anders Høiback, arbeide for Isachsen anlegg frem til 1. april 2020, men vil fra 1. april 2020 arbeide full tid med forberedelse til FP3-saken, som er berammet til oktober 2020.

Rekrutteringsprosess for ny daglig leder startet
– Vi har ambisjon om å løfte Isachsen Anlegg til den best aktøren i sin bransje når det gjelder lønnsomhet, profesjonalitet, kvalitet og gjennomføringsevne, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i eierselskapet Hæhre & Isachsen Gruppen.

– Vi har derfor startet arbeidet med å finne den nye daglige lederen som vil være med å videreutvikle og skape nye «suksesshistorier» basert på en sterk bedriftskultur, gode medarbeidere og markedsposisjoner i markeder med mange muligheter fremover, legger Skjelle til.

Isachsen Anlegg har vokst betydelig over tid. Selskapet ble etablert i 1986 og omsetter for cirka 1,6 milliarder kroner i året, og har nå rundt 600 ansatte.

Om FP3-saken
FP3 omfattet utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane nord for Minnesund. Kontrakten ble inngått i 2012 og prosjektet ble sluttført for over tre år siden, i 2016.

Hæhre Entreprenør, Isachsen Anleggs søsterselskap, har en uenighet med byggherrene Bane NOR SF og Statens vegvesen på om lag 750 millioner kroner, eks. mva. i etterkant av dette prosjektet.

– I tingretten fikk Hæhre Entreprenør bare i begrenset grad uttelling for sine krav. Saken er derfor anket til lagmannsretten, og berammet til behandling fra oktober 2020 og inn i 2021, heter det i en melding fra selskapet.

– Det er fortvilende at en av våre mest erfarne ledere og medarbeidere må frigjøres fra daglig virksomhet i over ett år. Gjennomføringen av tingrettssaken viste imidlertid at vår sak blir skadelidende når våre representanter i rettssaken ikke får benyttet tilstrekkelig tid til forberedelser og også må håndtere ordinære oppgaver ved siden av rettsaken, sier Svein Hov Skjelle.