Et stort flertall av NHO-medlemmer i olje- og gassnæringen beskriver den generelle markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Et stort flertall av NHO-medlemmer i olje- og gassnæringen beskriver den generelle markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NHO: Litt lysere utsikter for bedriftene, men ikke for byggenæringen

Byggenæringen sliter fortsatt tungt, men norske bedrifter ser ellers lysere på fremtiden.

Det viser NHOs medlemsundersøkelse som ble lagt fram fredag.

19 prosent av medlemmene venter at det går mot bedre tider, opp 1 prosentpoeng fra forrige måling. Tilsvarende svarer noe færre at de venter en forverring framover. 19 prosent tror det vil gå dårligere, ned 3 prosentpoeng fra målingen i juni.

Selv om flere nå er optimistiske, er det fortsatt et flertall av bedriftene som venter svekkelse framover, påpeker sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Det er innen byggenæringen hvor flest ser svakt på utsiktene, fulgt av elektrobransjen. Mest optimisme finner man hos olje- og gassnæringen i Offshore Norge, kunnskaps- og teknologibedriftene i Abelia og i Finans Norge.

Byggenæringen skiller seg ut

Undersøkelsen måler også hvordan medlemsbedriftene vurderer situasjonen i dag. Også her skiller byggenæringen seg tydelig ut i negativ retning.

– NHO Byggenæring er eneste landsforening med et flertall som oppgir nåsituasjonen som dårlig, oppsummerer Dørum fra juli-tallene.

Det er dermed fortsatt stort strekk i laget. Mens Finans Norge og Offshore Norge har solid overvekt av bedrifter som svarer at nåsituasjonen er god, svarer bare 15 prosent det samme innen byggenæringen. 39 prosent av disse medlemmene beskriver situasjonen i dag som dårlig.

Totalt sett beskriver en av fire medlemsbedrifter (25 prosent) dagens situasjon som god. Det er samme nivå som i juni.

20 prosent svarer «dårlig» på spørsmålet om hvordan den generelle markedssituasjonen er i dag. Det er ned 1 prosentpoeng fra forrige måling.

Fremtidstro i nord

For situasjonen her og nå, er det en overvekt av optimister i elleve av 15 fylker, ifølge undersøkelsen. Svakest er situasjonen i Agder og Østfold, mens Telemark, Rogaland og Nordland topper listen.

Når det gjelder utsiktene for det neste halvåret, er det en overvekt av pessimisme i halvparten av fylkene. Østfold, Telemark og Innlandet ligger nederst, mens Troms, Finnmark og Nordland har størst andel bedrifter som ser for seg en bedring.

Undersøkelsen ble tatt opp i perioden 26. juni-2. juli. Totalt 1980 medlemsbedrifter har svart. Tallene er uvektede og ikke sesongjusterte, opplyser NHO.