Godstransport burde få benytte seg av kollektivfeltet utenom rushtid, mener NHO. Foto: Heiko Junge / NTB
Godstransport burde få benytte seg av kollektivfeltet utenom rushtid, mener NHO. Foto: Heiko Junge / NTB

NHO krever at godstransport kan bruke kollektivfelt

Økte bompengetakster i Oslo og Akershus rammer varetransporten, mener NHO, som krever at kollektivfeltene åpnes for godsbiler.

– Det er på tide at vi som står for verdiskapningen, har enorme køkostnader og faktisk betaler bompengene, får noe igjen for det, sier Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Han mener godstransport må få benytte seg av kollektivfeltene utenom rushtiden.

NHO-direktøren viser til forhandlingene om Oslopakke 3. Godsbransjen frykter at de blir sittende med takstøkning på 50–60 prosent, ifølge Hagen. Han viser til kostnadsvekst og synkende inntekt fra bilister fordi flere har gått over til elbil. 98 prosent av bompengeinntektene får til investering og drift av kollektivtrafikk og gang- og sykkelprosjekter, tilføyer han.

– Dette har vært utredet i mange år, sier Hagen, og viser til et prøveprosjekt i Fredrikstad som startet i 2018.

Ved å gi godstransport tilgang til kollektivfeltene før klokken 7 og etter klokken 9, kan forsinkelseskostnadene reduseres med nesten 60 prosent, ifølge Hagen, som refererer til beregninger fra Transportøkonomisk institutt.