NHO: Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering, skriver NHO i en pressemelding.

- Vi er glade for at regjeringen fortsetter den friske og riktige satsingen på vei og bane, sier Almlid.

- Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb, legger han til.

NHO mener det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017. Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. Dersom EFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen. Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet.

NHO mener at regjeringen ser ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten. Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene.

- Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen. Men forslagene monner lite. I tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, mener vi at de må ta strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier. Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier Almlid.