Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NHO-bedriftene ser stadig litt lysere på både framtida og nåsituasjonen

Både vurderingene av både nåsituasjonen og den nære framtid er mer optimistiske nå enn på nesten ett år, ifølge NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene.

Bedriftenes vurdering av nåsituasjonen er forbedret fra mai: 25 prosent av de deltakende medlemsbedriftene svarer den er god. 19 prosent svarer dårlig, mens 56 prosent av angir situasjonen som tilfredsstillende.

Differansen mellom god og dårlig har økt til 5 prosent i juni fra 1 prosent i mai. Forbedringen til tross, dette er fortsatt svake tall, understreker NHO i det som kommuniseres til pressen om medlemsundersøkelsen for juni.

Vi må imidlertid tilbake til i sensommeren i fjor for å finne større overvekt av optimister. Til sammenligning var det over 30 prosent som oppga at markedssituasjonen var god sommeren 2022.

Samtidig venter færre av bedriftene en forverret markedssituasjon fremover: 21 prosent av bedriftene sier de venter at markedssituasjonen skal forverre seg i løpet av det kommende halvåret, mens 18 prosent venter at den skal forbedre seg.

Positiv tendens

Fortsatt er det altså flere pessimister enn optimister blant NHO-bedriftene når det gjelder framtida, men andelen er minkende, fra 5 prosent i mai til 3 prosent i juni.

Undersøkelsen er tatt opp i perioden fra 29. mai til 4. juni. 2234 medlemsbedrifter i NHO har deltatt. Den underbygger at det så langt i år har vært en svakt stigende tendens i optimistisk retning blant bedriftene siden bunnpunktet i desember i fjor når det gjelder den til enhver tid gjeldende markedssituasjon.

Da hadde overvekten av bedrifter som var negative oppga en dårlig markedssituasjon falt til 5 prosent. I april var den på 1 prosent, mens situasjonen var snudd i mai til en overvekt av optimister på 1 prosent.

Strekk i laget

Bare 2 av 15 landsforeninger – byggenæringen og bilbransjen – melder som at bedriftene anser situasjonen som dårlig. NHO Byggenæringen har størst overvekt av pessimister, men også her har andelen pessimister falt, fra 29 prosent i mai til 26 prosent i juni.

– Det er også stor strekk i laget for fremtidsutsiktene. Størst er pessimismen i NHO Byggenæringen og i NHO Elektro, som også treffes av lavere byggeaktivitet, skriver NHO.

I juniundersøkelsen har NHO i tillegg spurt bedriftene om hvor lang tid det tar fra planleggingen av en investering startet, til investeringen kunne tas i bruk.

Resultatene viser at en stor andel av bedriftenes investeringer kan gjennomføres raskt, altså på mindre enn ett år. Det betyr både at etterspørselen etter slike investeringer kan endre seg raskt, og at bedriftene som bruker denne typen kapital i produksjonen på kort tid kan øke kapasiteten.