NGIR administrasjonsbygg

Lablogo

Lablogo

BørtveitCarlsen

BørtveitCarlsen

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk

I Kjevikdalen i Alver kommune har LAB Entreprenør ført opp et kontorbygg for Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR).

Fakta

Sted: Kjevikdalen, Alver kommune

Prosjekttype: Nybygg, kontor

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 28 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 1.100 kvadratmeter

Byggherre: NGIR Næring

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIByfy: Arkitekt-kontoret Børtveit & Carlsen l RIV og RIVA: Alpha Consult l RIE: Magnus M Thunestvedt l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Kviste Maskin l Betongarbeider: LAB Entreprenør l Fasader, tak og tømmerarbeider: Langenes Bygg l Maler: Malermester Torgersen l Gulvlegger: Hellestveit & Falkanger Gulv l Flislegger: Murmester T Pettersen l Rørlegger: Skarsvåg Rør og Interiør l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: GK l Kjøkken: Designa Bergen l Ferdigbetong: Unicon l Trappeelementer: Con-Form l Takstoler: Sotra Takstol

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er NGIR Næring. Bygget er tegnet av Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen og ført opp i en totalentreprise. Samlet areal BRA er 1.155 kvadratmeter (medregnet et ventilasjonsrom på loftet på 250 kvadratmeter). Entreprisekostnaden er på cirka 28 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai i 2023, og bygget stod ferdig i februar i år.

Kort byggetid og kald vinter

Bygget rommer cellekontorer, kontrollrom, møterom, resepsjon, spiserom og garderober med dusjer.

Prosjektleder Per Jarle Jacobsen i LAB Entreprenør sier at kort byggetid, kald vinter og noen uforutsatte utfordringer med eksisterende bygg var de største utfordringene.

Alle fag brukte BIM-modeller. Lean Construction ble benyttet.

Planert tomt

Tomten i Kjevikdalen ligger på NGIRs gjenvinningsanlegg, cirka 13 kilometer nord for kommunesenteret Knarvik.

Jacobsen sier at LAB Entreprenør tok over en plan-ert tomt med komprimert sprengstein.

– Vi har laget stripefundament og punktfundament på sprengsteinsfyllingen og utført pigging for grøfter, bunnledninger og rør til energibrønner. Vi har også lagt radonduk og satt ned radonbrønner med rør til det fri, slik at man kan sette på vifter ved påvist radon, sier Jacobsen.

Tre og betong

Bygget er tilnærmet rektangulært, med unntak av en gangbru mot det eksisterende bygget i plan 2 og et utbygg i plan 1 ved hovedinngangen. Fundamenter, etasjeskiller, heishus og trappehus er av plasstøpt betong. Bygget har også bærende stålsøyler.

Taket består av tradisjonelt sperretak av tre og bæring på limtrebjelker og er tekket med skiferheller. Fasadene har lys grå trekledning.

Det er betonggulv på grunn og etasjeskiller av ferdigbetong. Kontorer som har tilknytning til drift/salg har belegg på gulv, cellekontorer for administrasjonen har teppefliser. Det er belegg i spiserom og garderober. I trappehuset er det skiferfliser. Innervegger er bygget med tradisjonelle tre-stender og gipsplater. Våtrom har baderomspanel.

Bygget har systemhimling med akustisk demping, hygienehimling i våtrom og noe fast gipshimling.

Mye glatte overflater

Teknisk rom ligger i første etasje, med tilkomst fra utsiden. Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og 350 millimeter i taket. Vinduer har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,5 per time.

Jacobsen forteller at det er brukt mye glatte overflater som er enkle å rengjøre.

– Vi har brukt mye vinyl med oppbrett i de skitneste områdene for å kunne utføre et enklest mulig renhold. Garderobeskapene har sokkel på gulvet og det trengs derfor ikke å gjøres rent under dem, sier Jacobsen.

Universell tilgjengelighet

Bygget har en hovedinngang for kunder, en bi-inngang til sjåfører som skal registrere seg inn i forbindelse med laster, innganger for interne sjåfører og innganger til garderober og teknisk rom.

Det er universell tilgjengelighet innvendig og utvendig. Nybygget er knyttet sammen med eksisterende bygg via en gangbru. Det eksisterende bygget er ikke oppgradert i forhold til tilgjengelighet alle steder.

Kontorer i plan 2, samt kontorer i plan 1 mot østre og nordre fasade har vinduer med støyreduserende egenskaper for å dempe støy fra miljøstasjon og fylkesvei. Bygget har passiv brannsikring i form av brannisolerte stålsøyler og branntetting av gjennomføringer mellom brannceller.

Spiserommet har utvendige screens siden det også skal brukes som møterom og AV fremvisning. Øvrig solavskjerming er soldempende glass på solutsatte rom.

Uteområdene består av opparbeidet fortau rundt bygget og terrasse på vestsiden av bygget. Det er rikelig med biloppstillingsplasser på området og to dedikerte plasser for HC-biler.

Energibrønner og solceller

Kontorbygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme, supplert med panelovner ved kuldetopper. Fire energibrønner går ned til 220 og 110 meter. Det er solceller på deler av taket. Bygget har kjøling via ventilasjon og basert på kulde fra energibrønnene. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 65,1 kWh.

Ingen skader

LAB Entreprenør har hatt to funksjonærer og 12-15 personer på betongarbeid på det meste. andre bedrifter har hatt varierende antall personer på byggeplassen, fra 10-15 til 45-50 på topp.

Jacobsen sier at prosjektet er gjennomført uten H1 eller H2 skader.

– Vi har gjennomført vernerunder hver 14. dag, og har brukt Safe Talk i stor grad. Å snakke med folk og bevisstgjøre dem på hva potensielle farer kan medføre er enkelt og effektivt, sier Jacobsen.


Flere prosjekter