Lars Andresen (til venstre) og Espen Eek i NGI.

NGI vant innovasjonsprosjekt for Bærum kommune

Bærum kommune inngår kontrakt med NGI om å utvikle og levere en ny nett- og mobilportal for kontinuerlig overvåking av miljøbelastningen rundt anleggsplasser.

Det skriver NGI i en pressemelding mandag.

NGI (Norges Geotekniske Institutt) skal utvikle et system som lar byggherrer, entreprenører og kommuner få informasjon om aktivitet i anleggsprosjektet som kan skade mennesker og natur, heter det i meldingen.

– Samfunnsnytte, bærekraft og innovasjon gjør prosjektet strategisk viktig for NGI. Dette prosjektet viser også at vår satsning NGI Digital som blant annet utvikler systemer for ulike typer digitale leveranser har vært riktig. Der vi tidligere leverte rapporter i etterkant, skal vi nå levere en heldigital løsning hvor kunder og samarbeidspartnere i sanntid kan få miljøovervåkingsdata direkte inn på mobil, laptop eller pc, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI, i pressemeldingen.

Å utvikle denne type sensor-til-kunde-dataservice er, ifølge NGI, nybrottsarbeid.

– Pilotprosjektet vil kvalitetssikre løsningen og gi praktisk erfaring før den kan bli anvendt på de mange utbyggingsprosjektene som kommer i Bærum og omegn den neste ti-års perioden, sier prosjektdirektør i Bærum kommune, Tore Gulli, i meldingen.

NGI vant kontrakten i en konkurranse med totalt 13 nasjonale og internasjonale konsortier. De neste tolv månedene vil NGI utvikle og teste systemløsningen under realistiske forhold ved Franzefoss pukkverk på Steinshøgda i Bærum.

– Her vil vi velge ut og plassere sensorer som registrerer en rekke kjemiske og fysiske parametere, sier Espen Eek, teknisk ekspert ved NGI.

De kjemiske sensorene vil måle olje, nitrat, ammoniakk, giftstoffet krom 6, saltinnhold, oksygen og pH, mens fysiske sensorer vil registrere værdata og måle støv, støy, vibrasjoner, temperatur og partikkelkonsentrasjon i vann.

Alle dataene blir lastet opp i skyløsningen som NGI har utviklet. Blir det da registrert overskridelse av en grenseverdi for miljøparameter, sendes det en alarm fra skyløsningen til kunden.