Illustrasjonsfoto: Niclas Tourrenc/Bane NOR. 

NFF inviterer til TBM-konferanse - fokus på riktig valg av drivemetode

– Å velge drivemetode er en kritisk beslutning for et prosjekt, og denne beslutningen må være tuftet på at alle forhold som påvirker drivingen er belyst.

Sjefforsker og professor Eivind Grøv i SINTEF Community

Det sier sjefforsker og professor Eivind Grøv i SINTEF Community, som sitter i arrangementskomiteen for TBM applications 3. Konferansen går av stabelen på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 4. og 5. november , og er den tredje konferansen i rekken (2010, 2016) som samler internasjonal TBM-kompetanse i Norge for å diskutere muligheter, begrensinger og teknologisk utvikling i TBM-verden.

Eivind Grøv mener det er viktig at NFF og norsk tunnelbransje setter søkelyset på TBM som alternativ drivemetode. Han peker på at det er mange prosjekter som er på gang og Grøv mener rett valg av drivemetode angår både bransjens anseelse, samfunnets midler og påvirkning på omgivelsene. Han understeker at valg av drivemetode ikke skal være en kamp mellom TBM og boring og sprengning, men en evaluering av to verktøy som har ulike fortrinn og begrensninger.

– I forbindelse med konferansen ønsker vi å bringe erfaringer fra kompliserte anlegg gjennomført i andre land for å demonstrere anvendbarheten og bredden av prosjekter som kan nyttiggjøre seg av TBM. TBM som drivemetode er et verktøy i verktøykassen som vi kan og skal benytte når prosjektene passer for denne drivemetoden. Disse fortrinnene og begrensningene må bransjen være oppmerksomme på slik at man sikrer at det rette verktøyet er valgt. Dette er også knyttet til valget av rett type TBM, fremhever Grøv.

Program som skal heve kompetansen

I arbeidet med det to dager lange konferanseprogrammet har NFF hatt et klart mål om å få med de beste internasjonale ressursene til å presentere deres kompetansefelt. Programmet fokuserer i hovedsak på områdene utvikling og begrensninger ved TBM-metoden, valg av drivemetode, og bærekraftig tunneldrift med TBM. Med universitetsbyen Trondheim som lokasjon for konferansen, passer det også godt at fire doktorgradsstudenter på TBM-området, er invitert for å presentere deres arbeid.

– Hensikten med konferansen er å heve kompetansen i bransjen og bringe ny kunnskap til torgs for nettopp å kunne ha en bedre plattform når et vanskelig valg om drivemetode skal tas. Å velge drivemetode er en kritisk beslutning for et prosjekt, og denne beslutningen må være tuftet på at alle forhold som påvirker drivingen er belyst, kommenterer Grøv.

TBM-konferansen, som det er internasjonal komite i NFF som står bak sammen med Tekna som teknisk arrangør, har ifølge NFF et knallsterkt program som bør være interessant for alle deler av bransjen.

Håper bransjen kommer for å lære

Eivind Grøv håper norske byggherrer, rådgivere, entreprenører møter for å lytte til internasjonal kompetanse som ønsker å dele kunnskap, om det siste av utvikling og bruk av TBM-teknologien.

– For ofte velges drivemetode altfor tidlig i et prosjekt, og det kan medføre at man bygger inn unødvendige begrensninger eller rammebetingelser. Impliserte parter og aktører bør være like skolerte i de ulike drivemetodene som vi har tilgjengelig, poengterer Grøv.

Økning i TBM-interessen

NFF ser en økning i interessen rundt TBM i Norge, og da kanskje spesielt fra “utsiden” av bransjen, hvor både naboer og politikere ser fordeler ved bruk av TBM.

– Da er det spesielt viktig at vi som bransje kan gjøre gode vurderinger rundt drivemetode og kan gjennomføre prosjektene på den måten som er best for samfunnet, sier Grøv.

Økende interesse

Han mener kommende tunnelprosjekter, spesielt i byene, bidrar til at interessen for TBM som drivemetode øker.

– Store byggegroper i trange byområder er ikke en ønsket situasjon, så prosjektenes natur og utfordringer er også bestemmende for hvorfor dette temaet tas opp nå. Skal man gjennomføre noen av de fremtidige prosjektene på en god og rasjonell måte, så er det ikke umulig at TBM vil kunne være en konkurransedyktig metode, men da må vi ha kunnskap for å bedømme rett. Ofte sitter man igjen med en følelse av at prosjekter ikke nødvendigvis evalueres grundig nok med tanke på blant annet traseer, drivemetode, tid, kostnader, ulemper, muligheter og begrensninger, fastslår Grøv.

Naturlig tidspunkt for TBM-samling

For NFF er det viktig å bygge og utvikle kompetanse innfor en rekke ulike områder, og TBM er et områdene hvor det skjer stor utvikling. NFFs internasjonale komite mener det nå var naturlig med en ny fagsamling med TBM som tema, ikke minst sett i lys av at det de siste årene er avsluttet flere TBM-prosjekter i Norge.

– NFF har et ansvar for å informere bransjen om tilgjengelige teknologier på en ordentlig og objektiv måte. De siste årene har vi hatt tre store prosjekter med TBM i Norge, og vi har uteksaminert flere nye PhDer med tematikk knyttet til denne drivemetoden. Da er det nyttig og rett og gjennomføre et slikt symposium, slik at vi kan summere opp og dele erfaringer. NFF er bransjens felles pådriver for slik kunnskapsspredning og kompetanseformidling, fremhever Grøv.

Her finner du program og informasjon om påmelding til TBM-konferansen.