Illustrasjonsfoto: Pixabay

Nettverk skal jobbe for grønn anleggssektor

Et nytt nettverk skal bli en arena for utvikling av konkurransedyktige løsninger for miljøvennlig og fossilfri anleggsdrift.

Ifølge Paris-avtalen skal verdenssamfunnet redusere sine klimagassutslipp nok til å holde temperaturstigningen under to grader. Norge har vært et foregangsland for elektrifisering av personbiltrafikk, men for å kunne redusere klimagassutslippene ytterligere har også anleggssektoren en viktig rolle.

Sektoren står i dag for 30 prosent av alle transportutslipp, og i tillegg kommer utslipp fra produksjon av byggematerialer.

Arena for kunnskapsformidling
SINTEF Byggforsk har tatt initiativ til nettverket Grønn Anleggssektor. Nettverket skal samle anleggssektoren for å utvikle konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for miljøvennlig og fossilfri anleggsdrift.

– Nettverket skal være en arena for dialog, erfaringsdeling og kunnskapsoverføring. Vi ønsker å legge til rette for utvikling av samarbeidsprosjekter og formidling av sektorens potensial for grønn vekst, sier seniorforsker Kari Aarstad ved SINTEF Byggforsk.

Åpent for alle tilknyttet sektoren
Nettverket er åpent for alle aktører og leverandører tilknyttet anleggssektoren. Aktørene vil møtes på frokostmøter, workshops og studieturer.

– Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å være med i nettverket til å ta kontakt med oss, sier Aarstad.

Kick-off vil finne sted på Gardermoen 29. august 2017.