Administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge mener regjeringens strømstøtteordning har vist seg å være en fiasko. Foto: Javad Parsa / NTB

Administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge mener regjeringens strømstøtteordning har vist seg å være en fiasko. Foto: Javad Parsa / NTB

Nesten ingen små og mellomstore bedrifter har søkt om strømstøtte

Nesten ingen små og mellomstore bedrifter har søkt om strømstøtte, viser en fersk undersøkelse. Blant årsakene var kravet om strømintensitet og vanskelig skjema.

– Det bekrefter at strømstøtteordningen var altfor avgrenset og overhodet ikke ment å hjelpe flest mulig bedrifter, sier sjef Jørund H. Rytman i SMB Norge i en pressemelding.

En undersøkelse gjennomført av SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, viser at 92 prosent av deres medlemmer ikke har søkt om strømstøtte gjennom regjeringens strømstøtteordning.

Kravet om tre prosent strømintensitet for å kunne søke om strømstøtte utpeker seg som hovedårsaken til at halvparten av bedriftene ikke har søkt, ifølge interesseorganisasjonen.

Rytman mener i den forbindelse at regjeringens strømstøtteordning har vist seg å være en fiasko.

– At flere enn ni av ti bedrifter ikke har søkt, og halvparten av bedriftene peker på at kravet om strømintensitet har ekskludert dem, viser hvor feilslått denne ordningen har vært, sier han.

Bedriftene som har søkt på regjeringens strømstøtteordning, opplyser samtidig at det var langt mer tidkrevende enn forventet å fylle ut søknaden. I undersøkelsen kommer det også fram at seks av ti bedrifter ligger an til å få et svakere resultat i 2022 enn et normalår.

– Strømprisene er den desidert viktigste årsaken til det. Høye strømpriser ligger langt foran andre faktorer som stigende lønninger og inflasjon, sier Rytman.

– Da er det svært urovekkende at statsministeren sier at man må forvente høye strømpriser også i 2023, legger han til.