Innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO (til venstre) og Per Anders Ruud, Salgssjef Proff i Byggmakker Handel.

NESO og Byggmakker inngår leverandøravtale

Nord-norske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO) og Byggmakker har inngått en ny avtale om kjøp av byggevarer.

Det skriver de to avtalepartene i en felles pressemelding onsdag.

– Avtalen har en verdi på nærmere 200 millioner per år, sier innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO.

Byggmakker (BM) fortsetter dermed som leverandør av trelast og byggevarer til NESO sine medlemsbedrifter i Nordland og Trøndelag. Partene forventer en omsetning gjennom avtalen på nærmere 200 millioner kroner per år, heter det i pressemeldingen.

Avtalen gjelder ut 2020, med mulighet til forlengelse.

– Med den sterke posisjonen og dekningsgraden Byggmakker har i de valgte fylkene, og gode leveringsbetingelser, var det derfor naturlig å forlenge eksisterende avtale. For oss er dette en meget gunstig avtale, siden våre medlemmer får god tilgang til byggevarer til en pris entreprenørene ikke ville fått hver for seg, sier Flygel i pressemeldingen.

Ifølge Flygel er avtalen godt tilpasset NESO sin struktur med både små og store medlemmer.

– Begge parter skal sørge for at dette er en avtale som er gunstig for alle, også for de største entreprenørene. Det har medført at det finnes rutiner omtalt i avtalen som sikrer et kvalitativt godt samarbeid mellom BM-utsalgene og NESO sine medlemmer. Vi har blant annet en egen servicegaranti og som omhandler forhold som reklamasjon og tidsfrist for å levere tilbud, sier Flygel.

– Dette er en stor avtale for oss og våre Byggmakker-utsalg i Nordland og Trøndelag og som gjør at vi effektivt får utnyttet våre lager- og logistikkløsninger. Avtalen og gjennomføringen av den bidrar også til felles utvikling hos begge parter. I denne regionen er BA-næringen den største, både sammenlignet med privat og offentlig sektor. Samlet sett representerer NESO en omsetning på tolv milliarder kroner og sysselsetter 5.000 personer. Vi tar det derfor som en stor tillitserklæring at vi på bakgrunn av tidligere leveranser og en god avtale får fortsette samarbeidet med NESO, sier Per Anders Ruud, Salgssjef Proff i Byggmakker Handel, i pressemeldingen.