Nesbru sykehjem

For Asker kommune har Trio Entreprenør og Nordic Office of Architecture nylig ferdigstilt et helt nytt sykehjem i passivhusstandard.

Fakta

Sted: Nesbru, Asker

Byggherre: Asker kommune

Prosjekttype: Sykehjem

BTA: 7.800 kvm BTA

Hovedentreprenør: Trio Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 135 millioner kroner eks mva

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

LARK: Norconsult

Byggeledelse: Hjellnes Consult

Rådgivere: RIBr, RIV, RIE, RIVA/vei, RIMiljø, RIBAS/ITB, RIEnergi, RIAku: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Gulbrandsen & Olimb | VVS: Andersen og Aksnes | Stikking og oppmåling: Asker oppmåling | Grunnarbeider: Kaare Mortensen Oslo/Akershus | Spunt og peling: Nordisk fundamentering | Tømrerarbeider: Østerås Bygg | Branntetting: Firesafe | Maler/gulvbelegg: ATG | Mur- og flisarbeider: Fjeldheim og Knudsen | Tekking: Protan | Sedumtak: Vegtech | Blikkenslager: Buskerud Blikk | Solavskjerming: Lunex | Dører: Daloc | Vinduer: Nordvestvinduet | Parkett: Parkettpartner | Gulvavretting: Gulventreprenøren | Systemglass: Umbra | Snekker og innredning: Henriksen snekkeri | Luftbehandlingsanlegg: Hamstad | Automatikk/SD: EM Systemer

På tuftene av et nedlagt gartneri på Nesbru i Asker er det bygget et flott sykehjem med utsøkt materialbruk og et stort, påkostet utomhusareal. Nesbru sykehjem er 7800 kvadrat-meter BTA og er utformet som to hus med en broforbindelse mellom byggene.

Sykehjemmet har 72 plasser, beboerrettede fellesfunksjoner, administrasjonsbase, støtte- og fellesfunksjoner i tillegg til et dagsenter med ti plasser. Sykehjemsplassene er organisert i grupper på ni boenheter med åtte plasser i hver bogruppe.

Det er Trio Entreprenør som har utført prosjektet, i en hovedentreprise for Asker kommune. Arkitekt er Nordic Office of Architecture. Sykehjemmet ligger midt i et boligfelt, og med E18 som nærmeste nabo i nordvest.

Prosjektleder Iver Fjæstad i Asker kommune opplyser at kommunen kjøpte den 11,2 mål store gartneritomta for 28 millioner kroner for flere år siden.

– Bakgrunnen for å bygge Nesbru sykehjem er kommunens mål om å oppnå tilfredsstillende sykehjemsdekning og at vi må dekke opp for eldreboomen som kommer i tiden fremover, sier Fjæstad.

Han opplyser at totalkostnaden på prosjektet fra kommunens side er på ca 340 millioner kroner.

To bygg med broforbindelse

Bygningsmassen består av to hus med en passasje mellom byggene. Forbindelsen er en del av hoved-kommunikasjonen i bygget, og denne «hovedgaten» strekker seg fra hovedinngangen, gjennom kaféen og inn til boenhetene.

– Vi har valgt å skille funksjonene fra hverandre for at sykehjemmet skal bli lesbart og enkelt å finne fram i. Bygningsvolumet mot syd er en ren boligdel i to etasjer. Volumet mot nord inneholder fellesfunksjoner og drift i første etasje, bogrupper i andre etasje og ca 25 parkeringsplasser, tekniske rom og garderober i underetasjen, opplyser arkitekt Eli Undlien i Nordic.

Krevende grunnforhold

Prosjektleder Elisabeth Holsbrekken i Trio Entreprenør forteller at grunnarbeidene startet sommeren 2015, og at overlevering av bygget var 31. mai 2017. Utomhus ferdigstilles i slutten av juni, mens beboerne skal flytte inn 1. september.

– Tomta er romslig, og da vi startet opp var det en stor gresseng med rester fra det gamle gartneriet. Deler av tomta er fjell, og det viste seg å være mye kvikkeleire på tomta – noe som bød på betydelige utfordringer, sier hun.

Holsbrekken forteller at det var forutsatt noe dårlig grunn, men at det var mye mer omfattende enn beskrevet.

– På grunn av all kvikkleiren måtte vi kalkstabilisere, og det medførte en god del ekstraarbeid. Opprinnelig overlevering skulle vært i desember 2016, men på grunn av grunnforholdene ble det fristforlengelse og forlenget byggetid, sier prosjektlederen.

Holsbrekken forteller at det også var utfordringer med mye vann i grunnen. – Det var spesielt krevende høsten 2015 da vi holdt på med grunnarbeidet, og det ble tatt hånd om med kontinuerlig pumping på tomta. Vi kom i gang med betongarbeidene tidlig på våren 2016 og fikk en veldig god produksjon. Trio har egen betongavdeling og har gjort mye av jobben selv, og med hjelp av underleverandør har det gått veldig bra, påpeker hun.

Kontruksjon

Bygget er fundamentert på peler til fjell. Det er utført i en kombinasjon av plattendekker og plasstøpte vegger, samt noen betongsøyler for bæring. Det er også noen bærende stålkonstruksjoner innvendig og utvendig, opplyser Holsbrekken.

Yttervegger er utført i tre/gips med tegl på fasaden, og delevegger som ikke er plassbygde er i stålstedere/gips.

Ventilasjon, varme og energi

Ettersom bygget er et passivhus, er det jobbet mye for å oppnå de nødvendige kravene.

– Vi kom tidlig i gang med målinger og jobbet kontinuerlig med det. Vi fikk veldig gode resultater underveis, og sluttresultatet ble veldig bra, sier Holsbrekken.

Det er utført grunnboring for varme, og det er vannbåren varme i gulv. For øvrig er det balansert ventilasjon og automatisk solskjerming. Belysning er bevegelsesstyrt.

Fasade og tak

På fasadene er det brukt tegl med innslag av tre i inntrukne partier ved innganger, terrasser og oppholds-soner. Teglkledningen omslutter bygningsvolumet, mens vinduene i teglfasadene er omrammet av karmer i lakkert stål. Det er også skjult utendørs solavskjerming, som gir et renere fasadeuttrykk. Vinduene er en kombinasjon av faste vinduer og partier med systemglassfelt, med innslag av fiberbetongelementer. Mengden glass i bygget er styrt av funksjon og krav til passivhus.

Takene er dekket med sedum, som i tillegg til at det er pent å se på, har en vannfordrøyende effekt.

Materialbruk

Det er utstrakt bruk av eik treverk innvendig på Nesbru sykehjem, og det gjør seg gjeldende både i gulv, trapper, håndløpere og fendring langs gulv, samt i garderobene på beboerrommene.

– Bakgrunnen for dette er at vi ønsket et «hjemlig» og varmt miljø, og vi mener at det i dette prosjektet har passet med en del treverk i nisjer og «stoppesteder» langs korridorer hvor man kan stoppe opp og oppholde seg. Vi har forsøkt å unngå følelsen av en tradisjonell institusjon med kjølige farger, kalde overflater og mye hvitt, sier arkitekt Eli Undlien i Nordic.

Utomhus

Nesbru sykehjem vil ha beboere og brukere med særskilte behov. Ifølge arkitekten er utomhusarealene utformet på en slik måte at de skal gi et variert tilbud til alle som bruker dem. Det er lagt vekt på universell utforming som sikrer god tilgjengelighet.

Det er tilrettelagt både for tilpasset fysisk aktivitet og annet opphold utendørs. Det er et stort hageanlegg, som vil ha rikelige innslag av blomster, planter og trær, og det er også en egen sansehage.

Det også er lagt vekt på at hovedatkomsten har god tilgjengelighet og lesbarhet, både for de som er kjent på stedet og de som besøker Nesbru sykehjem for første gang.